Pierwsza Sesja Rady Gminy Ostróda w kadencji 2024-2029

Gmina 09.05.2024

Zakończyła się pierwsza Sesja Rady Gminy Ostróda w kadencji 2024-2029, podczas której w dniu dzisiejszym odbyło się zaprzysiężenie Radnego nieobecnego w pierwszej części sesji z 2 maja br.. Następnie odbyły się w tajnym głosowaniu wybory Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Gminy.

 

Do piastowania tych funkcji powołani zostali:
 
Przewodniczący Rady Gminy Ostróda: Pan Marek Husar
Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Ostróda: Pani Barbara Stabińska
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Ostróda: Pan Grzegorz Furtak