Podpisanie umowy na realizację projektu

EOG 16.10.2014

Dnia 16 października 2014 roku z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podpisana została umowa o dofinansowanie zadania ,,Termomodernizacja obiektów oświatowych na terenie Gminy Ostróda” w ramach Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014.

 

Na terenie gminy Ostróda funkcjonuje 10 szkół podstawowych, 4 gimnazja i 4 przedszkola samorządowe stanowiące samodzielne jednostki oraz działające w ramach utworzonych zespołów szkolno-przedszkolnych. Nowocześnie wyposażone jednostki oświatowe nie tylko realizują obwiązujący program nauczania ale stanowią niejednokrotnie centra życia społecznego i kulturalnego miejscowości gminnych, a modernizacja i rozbudowa szkół zawsze należała do priorytetowych zadań stawianych przed samorządem.

W ramach realizacji projektu zostaną zainstalowane m.in. kotły na biomasę, poprawiony zostanie stan technicznych budynków poprzez wymianę okien, drzwi zewnętrznych oraz ocieplenie budynków w Szkołach Podstawowych w Zwierzewie, Brzydowie, Szyldaku, Zespole Przedszkolno-Szkolnym w Tyrowie oraz przedszkolu samorządowym w Pietrzwałdzie.

Realizacja projektu przyczyni się do poprawy życia mieszkańców oraz zabezpieczy możliwości rozwojowe przyszłych pokoleń poprzez poprawę warunków nauczania. Z projektu skorzystają wszyscy użytkownicy zmodernizowanych pod względem termicznym obiektów użyteczności publicznej, jak również wszyscy mieszkańcy regionu.