Podpisanie umowy o dofinansowanie z KOWR

Gmina 15.09.2023

Wójt Gminy Ostróda Bogusław Fijas i Zastępca Dyrektora Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Oddział Terenowy w Olsztynie Jacek Pawlik podpisali umowę o bezzwrotnej pomocy finansowej dla gminy  Ostróda w wysokości do 1.500.000,00zł na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie infrastruktury komunalnej tj. sieci kanalizacji sanitarnej w m. Durąg z odprowadzeniem ścieków do istniejącej kanalizacji sanitarnej w m. Kraplewo”. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Oddział Terenowy w Olsztynie wielokrotnie okazywał swoje wsparcie dla naszych inicjatyw. Dzięki zaangażowaniu OT Olsztyn KOWR i wsparciu finansowemu mogliśmy już cieszyć się z realizacji wielu znaczących projektów na terenie naszej gminy.

 

Zakres rzeczowy:

- kanalizacja sanitarna grawitacyjna z rur PVC,

- kanalizacja sanitarna tłoczna z rur PE,

- przewierty sterowane rurami PE,

- przydomowe przepompownie ścieków,

- zbiorcze przepompownie ścieków.

Całkowity koszt przedsięwzięcia w części dotyczącej sieci kanalizacji sanitarnej, ustalony na podstawie przeprowadzonego przetargu netto : 5.608.854,37 zł