Podpisanie umowy z wykonawcą

EOG 28.04.2015

W wyniku procedur przetargowych w dniu 28 kwietnia 2015r. podpisano umowę z Wykonawcą robót - Przedsiębiorstwem Budowlanym ,,MAX-BUD” sp. z o.o. Planowany termin zakończenia zadania, zgodnie z zapisami umowy to 30.10.2015r.