Pogadanka profilaktyczna w przedszkolu i kl. I - III

Szkoła Promująca Zdrowie 23.10.2020

W związku z szalejącą pandemią  w przedszkolu i  w klasach I - III  odbyły się zajęcia mające na celu podniesienie świadomości dzieci na temat zagrożenia koronawirusem.

W szkole pedagog szkolny, a w przedszkolu nauczycielki  przekonywały dzieci, że   tylko wspólnymi siłami pokonamy koronawirusa.  Najlepszą bronią w tej walce jest nasze odpowiedzialne zachowanie i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa.  Nauczycielki zwracały  uwagę, żeby  dzieci  pamiętały o nich również na szkolnych korytarzach, w salach lekcyjnych, bibliotece czy na stołówce.  Każdy musi sobie uświadomić, że to również od niego  zależy, czy wirus będzie rozprzestrzeniał się dalej! Dzięki wspólnym odpowiedzialnym działaniom możemy zamknąć szkołę dla koronawirusa. O czym musimy pamiętać? Pedagog i nauczycielki przedszkola przypomniały podstawowe zasady bezpieczeństwa w okresie pandemii.

Jeżeli masz gorączkę, kaszel lub inne objawy choroby – nie idź do przedszkola i szkoły - zostań w domu. Poczułeś się źle w trakcie lekcji lub na przerwie? Koniecznie poinformuj o tym nauczyciela.

Pamiętaj o dezynfekowaniu i myciu rąk. Nie dotykaj nosa, oczu i ust.

Aby chronić siebie i innych w miarę możliwości zachowuj bezpieczną odległość od koleżanek, kolegów czy nauczycieli. Żeby było to możliwe, dyrektor Twojej szkoły może wprowadzić różne godziny przerw lub zajęć na boisku. Jeżeli na korytarzu lub w innym miejscu oprócz Ciebie przebywa dużo innych osób – zakryj usta i nos.

Tymczasowo zrezygnuj z podawania ręki na powitanie swoim koleżankom i kolegom – uśmiech i miłe słowo zdecydowanie wystarczą!

Używaj swoich podręczników i przyborów - staraj się ich nie pożyczać od innych osób.

 

Podczas zajęć korzystano z zestawu edukacyjnego zakupionego przez  Gminne Centrum Rozwiązywania Problemów Uzależnień.