Dofinansowanie z Samorządu Województwa

Gmina 09.03.2023

W Gminie Ostróda realizowane będzie zadanie pn. „Profilaktyka i edukacja sterylizacji równa się ograniczeniom zagrożeń dla dziedzictwa przyrodniczego związanych z niekontrolowanym rozmnażaniem się zwierząt na terenie Gminy Ostróda”. Realizacja projektu możliwa jest dzięki pozyskanemu dofinansowaniu z Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Całkowita wartość zadania wynosi 45 500,00zł z czego dofinansowanie 29 400,00zł.