Program Domowych Detektywów - Jaś i Małgosia na tropie w kl. IV

Szkoła Promująca Zdrowie 26.11.2019

W dniu 25 listopada 2019 r. w Zespole Przedszkolno – Szkolnym w Tyrowie przygotowano Wieczorek Jasia i Małgosi w ramach Programu Domowych Detektywów.  Program miał na celu opóźnienie inicjacji alkoholowej wśród uczniów.  Profilaktyczny Program Domowych Detektywów realizowany był w klasie IV.  W programie oprócz uczniów brali również udział rodzice, wychowawca klasy, pedagog szkolny – koordynator programu. Podsumowanie programu to Wieczorek Jasia i Małgosi przygotowany przez koordynatora, wychowawcę  i uczniów kl. IV. Wieczorek rozpoczęto w klasie od przywitania zaproszonych gości, podsumowaniem zajęć z uczniami oraz zapoznaniem rodziców z plakatami w wykonaniu uczniów kl. IV. Następnie przeprowadzono wiele konkursów dla rodziców i uczniów mających na celu integrację. Jak można spędzać czas bez alkoholu. Po zaprezentowaniu przez uczniów programu artystycznego wychowawca klasy wraz z pedagogiem wręczyli uczniom upominki za udział w programie. Rodziców wraz z uczniami zaproszono na poczęstunek. W programie uczestniczyło 6 uczniów, 9 rodziców i  2 nauczycieli.

Program realizowała: Pedagog szkolny – Bogumiła Jabłonka