Program edukacyjny - Zaprzyjaźnij się z osobą niewidomą

Szkoła Promująca Zdrowie 15.10.2020

Fundacja „Świat według Ludwika Braille’a” wydała  publikację o charakterze edukacyjnym, uświadamiającym i uwrażliwiającym dzieci i młodzież na potrzeby osób niewidomych i słabowidzących. Publikacja pn. „Zaprzyjaźnij się z osobą niewidomą” została wydana w formie broszury informacyjnej, skierowanej do uczniów szkół podstawowych z (klasy IV-VIII), którzy często nie wiedzą jak zachować się spotykając osobę niewidomą. Do broszury dołączony został alfabet brajlowski.  

Nasza szkoła przystąpiła do tego programu. W każdej klasie przeprowadzone zostały zajęcia edukacyjne. Uczniowie zapoznali się z historią niewidomego chłopca Krzyśka, następnie uczyli się alfabetu brajlowskiego. Wielu dzieciom nauka alfabetu dała dużą satysfakcję z racji nabycia nowych umiejętności. Większość cieszyła  się, że poznała coś nowego, coś co może przynieść wymierne korzyści w codziennym życiu.