Program Erasmus + Universal Mobility

Oświata 11.06.2024

W ramach Programu Erasmus + „Universal Mobility” grupa 15 uczniów z trzech szkół Gminy Ostróda (Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Brzydowie, Szkoła Podstawowa w Zwierzewie oraz Szkoła Podstawowa im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Lipowie) pod opieką nauczycieli: Dominiki Siemianowskiej, Iwony Dziedzickiej i Agnieszki Kopowicz brała udział w tygodniowej mobilności do Granady.

 

Podczas pobytu uczniowie uczestniczyli z hiszpańską młodzieżą w zajęciach szkolnych, warsztatach prowadzonych w szkole Ave Maria Casa Madre. Poznali hiszpański system edukacji. Podnosili kompetencje językowe i cyfrowe. Mieli możliwość sprawdzenia znajomości języka angielskiego w sytuacjach codziennych oraz w czasie zajęć. Pokonywali bariery w zakresie różnic kulturowych, wyznaniowych, społecznych, budowali postawy otwartości, ciekawości świata. Zwiększyli świadomość z zakresu ochrony środowiska i zachowań proekologicznych. Realizowali również program kulturowy, którego celem było poznanie historii, tradycji i kultury Hiszpanii.
 
Zdobyte doświadczenie, kompetencje oraz umiejętności, wszyscy uczniowie na pewno efektywnie wykorzystają w życiu codziennym i w kolejnych latach szkolnych.
 
Prezentacja z mobilności uczniów do Hiszpanii: