Projekt międzynarodowy we współpracy z Francją i Rumunią

Współpraca zagraniczna 09.05.2022

Delegacja gminy Ostróda w Rumunii w ramach projektu międzynarodowego we współpracy z Francją i Rumunią nakierowanego na wymianę doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie promocji produktów lokalnych.