Projekt „Nasz Mały-Wielki Multimedialny Świat”

Organizacje pozarządowe - Aktualności 19.03.2008

 

 

Program Rzeczpospolita Internetowa to największy program pomocy edukacyjnej dla wsi. Jego celem jest aktywizacja i integracja społeczności wiejskich poprzez projekty wykorzystujące Internet.

Celem projektu „Nasz Mały - wielki multimedialny świat” było zwiększenie zainteresowania techniką informatyczną, podniesienie umiejętności związanych z obsługą komputera i korzystania z Internetu wśród wiejskiej społeczności. W realizację projektu zaangażowało się wiele osób i instytucji oraz organizacji z terenu naszej gminy. W zajęciach ogółem wzięło udział 90 osób z Szyldaka, Brzydowa i Zwierzewa. Zrealizowano 162 godziny warsztatów o charakterze komputerowo-twórczym dla dzieci, młodzieży dorosłych, w tym warsztaty plastyczne, warsztaty plenerowe, warsztaty filmowe, warsztaty komputerowe. Powstały 3 strony internetowe zawierające różnego rodzaju wiadomości o wsiach biorących udział w projekcie oraz jeden wspólny portal.