Promesa na samochód strażacki do OSP Samborowo

OSP 09.07.2020

Wójt Gminy Ostróda Bogusław Fijas odebrał promesę na środki finansowe przeznaczone na realizację zadania „Zakup średniego samochodu gaśniczego dla OSP Samborowo”. Wartość zadania wynosi 789 414,00 zł w tym:

 

  • Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach realizacji zadania publicznego „Przygotowanie jednostek OSP do działań ratowniczych 330 000,00 zł
  • Narodowy i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie w ramach Programu Priorytetowego „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych” - Część 1) Dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu wykorzystywanego w akcjach ratowniczych tzw. Duży Strażak – 130 000,00 zł
  • Gmina Ostróda 320000,00 zł.
  • OSP Samborowo 9 414,00 zł.

 Zakupiony samochód znacznie poprawi bezpieczeństwo mieszkańców Gminy Ostróda.