Przebudowa drogi gminnej wraz z budową oświetlenia w m. Nowe Siedlisko

Gmina 15.05.2024

W obecności radnego Krzysztofa Wrońskiego zastępca Wójta Gminy Ostróda podpisał umowę na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej wraz z budową oświetlenia w m. Nowe Siedlisko”.

 

W ramach zadania wykonane zostanie 440 mb jezdni z betonu asfaltowego, wyniesione skrzyżowania, chodniki i zjazdy z kostki betonowej oraz oświetlenie. Wykonawcą w/w zadań będzie Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ZIEJA” Ryszard Zieja
z terminem realizacji I kwartał 2025 r. Całkowity koszt realizacji zadania: 1.444.911,66 zł.
Inwestycja została objęta dofinansowaniem ze środków finansowych Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Kwota dofinansowania – 680,269,50 zł.