Przebudowa drogi w m. Nastajki

Gmina 08.09.2023

Wójt Gminy Ostróda Bogusław Fijas dokonał odbioru robót zadania pn. "Przebudowa drogi w m. Nastajki". Zadanie objęło swoim zakresem wykonanie jezdni z masy bitumicznej na odcinku drogi o dł. ok. 325 mb wraz z poboczami. Całkowity koszt zadania wyniósł 216.564,35 zł brutto z czego 100.000,00 zł to dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Wykonawcą robót była firma AS-DROG Sp. z o.o. z Olsztyna.