Przeciwdziałanie przestępczości to kroku do bezpiecznej przyszłości

Gmina 08.05.2023

W pięciu miejscowościach Gminy Ostróda odbędą się pikniki rodzinne pod hasłem „Przeciwdziałanie przestępczości to kroku do bezpiecznej przyszłości” finansowane ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Przeciwdziałania przyczynom przestępczości. Zapraszamy mieszkańców całej Gminy na imprezy do Durąga – 3.06. 2023 r., Brzydowa – 10.06.2023 r., Grabinka – 17.06.2013 r., Napromu – 24.06.2023r. oraz Pietrzwałdu – 26.08.2023 r. Wydarzenia będą miały na celu: uwrażliwienie społeczności lokalnych na problem występowania przestępstw na szkodę małoletnich, cyberprzestępczości, oszustw, lichwy, przemocy domowej oraz promowanie bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

 

W każdym pikniku udział weźmie przedstawiciel Powiatowej Komendy Policji w celu przeprowadzenia lekcji o bezpiecznym zachowaniu się na drodze. Strażacy z miejscowych Ochotniczych Straży Pożarnych przeprowadzą pokazy sprzętów oraz konkursy sprawnościowe dla dzieci. Podczas pikników rozdawane będą odblaski zapewniające bezpieczeństwo na drodze. Piknik poprzedzi konkurs plastyczny zorganizowany w szkołach podstawowych "Jestem bezpieczny na drodze", nagrody wręczane będą na piknikach.
 
Podczas każdej z imprez w namiocie profilaktycznym dyżurował będzie policjant, pracownik socjalny - członek zespołu interdyscyplinarnego, pedagog oraz Pełnomocnik Wójta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień.
 
W namiocie można będzie uzyskać informacje na temat:
 
1.ZAPOBIEGANIA PRZEMOCY DOMOWEJ – udzielanie informacji czym jest przemoc domowa, jakie są jej rodzaje, także gdzie szukać pomocy. Przekazywane będą także informacje o „Niebieskiej Karcie”, rozdawane będą ulotki o tematyce przemocy domowej, a także ulotki z telefonami alarmowymi do odpowiednich służb
 
2.PRZECIWDZIAŁANIA PRZESTĘPSTWOM NA SZKODĘ MAŁOLETNICH, CYBRPRZESTĘPCZOŚCI, OSZUSTW I LICHWY – informować będziemy rodziców jak również młodzież i dzieci w jaki sposób mogą być karane ich wykroczenia, w jaki sposób się bronić by uniknąć zdarzeń niepożądanych, można będzie zasięgnąć informacji na temat cyberprzestępczości, zagrożeń wynikających z nieodpowiedniego używania internetu, można będzie także zasięgnąć informacji nt. oszustw i lichwy. Będą rozdawane także ulotki (nie będziemy robić specjalnie tylko takie jakie mamy).
 
Namioty zostaną zorganizowane tak, że zapewnią prywatność i dyskrecję.
 
ZAPRASZAMY SERDECZNIE MIESZKAŃCÓW CAŁEJ GMINY!!!