Radni udzielili jednogłośnie absolutorium Wójtowi Gminy Ostróda

Gmina 27.06.2024

27 czerwca br. w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Ostródzie odbyła się IV Sesja Rady Gminy Ostróda w kadencji 2024-2029, podczas której Rada Gminy Ostróda udzieliła Wójtowi Gminy Ostróda Bogusławowi Fijasowi wotum zaufania rozpatrując po raz szósty raport o stanie gminy Ostróda, zatwierdziła sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu Gminy Ostróda za 2023 r. oraz udzieliła jednogłośnie absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2023 rok.