Remont drogi gminnej Lipowiec-Górka

Gmina 15.05.2024

Zastępca Wójta Gminy Ostróda Grzegorz Kastrau w obecności radnego Witolda Bojara podpisał umowę na realizację zadania pn.: „Remont drogi gminnej nr 153145N Lipowiec-Górka”. W ramach zadania wykonane zostanie ok. 4775,0 m2 jezdni z masy bitumicznej, ok. 1062 m2 poboczy z kruszywa oraz oznakowanie pionowe.

 

Wykonawcą w/w zadań będzie Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ZIEJA” Ryszard Zieja z terminem realizacji I kwartał 2025 r. Całkowity koszt realizacji zadania: 712.000,00 zł.
Inwestycja została objęta dofinansowaniem ze środków finansowych Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Kwota dofinansowania – 394.814,50 zł.