Remont drogi w m. Lichtajny

Inwestycje gminne 28.10.2022

Ukończono zadanie pn. "Remont drogi w m. Lichtajny - dz. nr 80/106". Zakres prac obejmował wykonanie nawierzchni z masy bitumicznej oraz chodnika. Koszt zadania wyniósł 130.668,00zł brutto. Zadanie w całości zostało sfinansowane ze środków Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Wykonawcą robót była firma Usługi Drogowo-Budowlane As-Dróg Sp. z o.o. z Olsztyna.