Remont drogi w miejscowości Rudno

Inwestycje gminne 17.06.2021

Wójt Gminy Ostróda Bogusław Fijas podpisał umowę na wykonanie zadania pn. "Remont drogi w miejscowości Rudno". Inwestycja obejmuje swoim zakresem wykonanie remontu nawierzchni drogi oraz chodnika w miejscowości Rudno. Planuje się wyremontowanie istniejącej nawierzchni jezdni z masy bitumicznej z przeznaczeniem pod ruch KR-2 i KR-3. Przedmiotowa droga jest niezwykle ważna nie tylko dla Gminy Ostróda i jej mieszkańców, ale również dla całego regionu, gdyż stanowi główną drogę dojazdową do ZUOK Rudno Sp. z o.o.. Jej remont przyczyni się do wzrostu komfortu i bezpieczeństwa użytkowników drogi. Wykonawcą robót będzie Konsorcjum Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "ZIEJA" Ryszard Zieja z Łomży oraz Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Wojciech Zieja z Ostródy. Wartość zadania wynosi 643 904,88 zł. Zadanie realizowane jest w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.