Remont drogi w miejscowości Rudno

Inwestycje gminne 10.11.2021
Wójt Gminy Ostróda Bogusław Fijas dokonał odbioru zadania inwestycyjnego pn. "Remont drogi w miejscowości Rudno". Inwestycja objęła swoim zakresem wykonanie remontu nawierzchni drogi oraz chodnika. Wyremontowano istniejącą nawierzchnię jezdni o szerokości od 5 do 6 mb z masy bitumicznej i dostosowano pod ruch KR-2 i KR-3. Długość wyremontowanego odcinka jezdni to ok. 590 mb. Chodnik został wykonany z kostki betonowej. Przedmiotowa droga jest niezwykle ważna nie tylko dla Gminy Ostróda i jej mieszkańców, ale również dla całego regionu, gdyż stanowi główną drogę dojazdową do składowiska odpadów. Jej remont przyczyni się do wzrostu komfortu i bezpieczeństwa mieszkańców. Koszt zadania wyniósł 716 456,89 zł ,z czego 327.936,44 zł to dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wykonawcą robót była firma Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "ZIEJA" Ryszard Zieja z Górki.