Remont ulicy Króla w miejscowości Idzbark

Inwestycje gminne 01.04.2022

Wójt Gminy Ostróda Bogusław Fijas dokonał odbioru zdania pn. "Remont ulicy Króla w m. Idzbark". Zadanie objęło swoim zakresem wykonanie nawierzchni jezdni z kostki betonowej. Koszt zadania wyniósł 77.625,00 zł brutto z czego 20.000,00 zł pochodziło z funduszu sołeckiego Sołectwa Idzbark. Wykonawcą robót była firma Usługi Drogowo-budowlane i Ogólnobudowlane Jan Wasiak z Lipowca.