Rewitalizacja zabytkowego Parku w Durągu na terenie Gminy Ostróda

Inwestycje unijne 27.04.2020

Gmina Ostróda aktualnie realizuje projekt pn.: „Ochrona różnorodności biologicznej i rewitalizacja zabytkowego Parku w Durągu na terenie Gminy Ostróda”. Zadanie inwestycyjne dofinansowane jest w kwocie 939 995,23 zł. Środki finansowe pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Całkowity koszt realizacji przedsięwzięcia wynosi: 1 105.876,74 zł. Prace rozpoczęto już w październiku ubiegłego roku, a zakończenie planowane jest na wrzesień 2020 r.

 

To unikatowe w skali regionu miejsce łączy na jednym terenie pomniki przyrody i historii. Park leży w obszarze NATURA 2000, będącym ostoją siedlisk przyrodniczych oraz gatunków, które uważane są za cenne i zagrożone w skali całej Europy. Ale Park w Durągu to także miejsce cenne z punktu widzenia historii. Projekt parku wykonał Johannes Larass, znany ówczesny projektant parków i ogrodów, założony został na przełomie XVIII i XIX w. na listę konserwatora zabytków wpisany w 1989 r. Już nie długo za sprawą Gminy Ostróda, która dba o swoją spuściznę historyczno-przyrodniczą park odzyska swoją świetność, wprawdzie w trochę innym wydaniu - chcemy aby, oprócz miejsca wypoczynku i rekreacji, stał się miejscem edukacyjnym, miejscem wycieczek dzieci i młodzieży szkolnej, miejscem, w którym mieszkańcy i przyjezdni będą podnosić swoją świadomość nt. zapobiegania zmianom klimatu i dbałości o środowisko – mówi Wójt Gminy Ostróda Bogusław Fijas.

 

Zakres prac:                                                                                                                                      

 

- odtworzenie osi i punktów widokowych,

- odtworzenie wnętrz parkowych,

- nasadzenia roślin charakterystycznych dla założeń parkowych XIX w.,

- wprowadzenie zakątków tematycznych dot. roślin i zwierząt występujących w parku,

- ścieżki dendrologiczne z informacjami o drzewach,

- tablice edukacyjne o florze i faunie chronionej z kodami QR,

- elementy małej architektury,

- zadaszenia (altany, wiaty),

- wytyczenie i oświetlenie alejek.