Rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Ruś Mała gmina Ostróda

Inwestycje unijne 18.11.2022

W dniu 18 listopada 2022 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Olsztynie miało miejsce podpisanie umowy na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Ruś Mała gmina Ostróda”. W imieniu Zarządu Województwa umowę podpisał Marszałek Gustaw Marek Brzezin oraz Wicemarszałek Sylwia Jaskulska. Gminę Ostróda reprezentowali: Wójt Gminy Bogusław Fijas oraz Skarbnik Anna Płecha. Dofinansowanie w kwocie 2.637.452,00 zł Gmina Ostróda otrzymała w  ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii„,działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Wartość całego zadania to 3.819.970,26 zł.

 

W ramach zadania zbudowanych zostanie 1775 mb sieci wodociągowej oraz 2592 mb sieci kanalizacji sanitarnej. Dzięki inwestycji mieszkańcom siedemnastu gospodarstw domowych z miejscowości Ruś Mała poprawią się warunki życiowe oraz uzyskają dostęp do wysokiej jakości wody pitnej. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej przyczyni się także do ograniczenia procesu przedostawania się niebezpiecznych substancji zagrażających życiu i zdrowiu ludzi do wody i gleby w tym cennym przyrodniczo terenie często odwiedzanym przez turystów.