Rozstrzygnięcie Otwartego onkursu Ofert na rok 2012

Organizacje pozarządowe - Konkursy 13.01.2012

Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Nr 138/11 Wójta Gminy Ostróda  na posiedzeniu w dniu 5 stycznia 2012r. rozstrzygnęła otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych, zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536).

 


Działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.
z 2010r. Nr 234, poz. 1536), Wójt Gminy Ostróda ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań:
 1. Popularzyacja piłki nożnej w środowisku wiejskim.
 2. Popularyzacja piłki siatkowej w środowisku wiejskim.
 3. Popularyzacja walk Wschodu wśród dzieci i młodzieży.
 4. Popularyzacja lekkoatletyki w środowisku wiejskim.
 5. Popularyzacja jazdy konnej w środowisku wiejskim.
 6. Dowóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych z terenu Gminy Ostróda do Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Ostródzie 
 7. Fundusz Stypendialny „Równe Szanse”
 
Termin składania ofert upłynął 22 grudnia 2011r.

W odpowiedzi na otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych wpłynęło 14 ofert, Komisja Konkursowa dokonała, na podstawie kryteriów oceny projektów zapisanych  w specyfikacji,  wyboru następujących ofert:

Zadanie 1. – Popularyzacja piłki nożnej w środowisku wiejskim
Liczba złożonych ofert - 8
Kwota przewidziana w budżecie Gminy Ostróda 145.000,00

Ludowy Klub Sportowy Tyrowo  - 91 pkt.
kwota dofinansowania - 26.000,00

Ludowy Klub Sportowy „Płomień” Turznica - 82 pkt.
kwota dofinansowania - 25.000,00

Gminny Klub Sportowy „Szeląg - Kormoran” Zwierzewo - 81 pkt.
kwota dofinansowania - 35.000,00

Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Kormoran” Brzydowo - 73 pkt.
kwota dofinansowania - 11.000,00

Gminny Klub Sportowy „Iskra” Smykówko - 90 pkt.
kwota dofinansowania - 26.000,00

Gminny Klub Sportowy „Mewa” Smykowo - 83 pkt.
kwota dofinansowania - 13.000,00

Salezjańska Organizacja Sportowa „SALOS”  Stare Jabłonki - 80 pkt.
kwota dofinansowania - 5.000,00

Salezjańska Organizacja Sportowa „SALOS” Wałdowo - 74 pkt.
kwota dofinansowania - 4.000,00

Zadanie 2.
– Popularyzacja piłki siatkowej w środowisku wiejskim
Liczba złożonych ofert - 1
Kwota przewidziana w budżecie Gminy Ostróda 25.000,00

Miejski Ludowy Klub Sportowy Foto „Ola”  - 90 pkt.
kwota dofinansowania - 25.000,00


Zadanie 3. – Popularyzacja sportów walk Wschodu wśród dzieci i młodzieży - judo
Kwota przewidziana w budżecie Gminy Ostróda 3.000,00
Liczba złożonych ofert - 1

Uczniowski Klub Sportowy SHIZOKU - 88 pkt.
kwota dofinansowania - 3.000,00


Zadanie 3. – Popularyzacja sportów walk Wschodu wśród dzieci i młodzieży - karate
Kwota przewidziana w budżecie Gminy Ostróda 9.000,00
Liczba złożonych ofert - 2

Stowarzyszenie GLADIUS - 76 pkt.
kwota dofinansowania - 4.500,00

Ostródzki Klub Kyokushine Karate - 80 pkt.
kwota dofinansowania - 4.500,00Zadanie 4. – Popularyzacja lekkoatletyki w środowisku wiejskim
Liczba złożonych ofert – 1
Kwota przewidziana w budżecie Gminy Ostróda 3.000,00

Międzygminny Ludowy Klub Sportowy w Ostródzie  - 84 pkt.
kwota dofinansowania - 3.000,00Zadanie 5 - Popularyzacja jazdy konnej w środowisku wiejskim
Liczba złożonych ofert - 1
Kwota przewidziana w budżecie Gminy Ostróda 2.500,00

Zachodniomazurska Lokalna Organizacja Turystyczna - 87 pkt.
kwota dofinansowania - 2.500,00Zadanie 6 - Dowóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych z terenu Gminy Ostróda do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Ostródzie
Liczba złożonych ofert - 1
Kwota przewidziana w budżecie Gminy Ostróda 40.000,00

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowych w Ostródzie - 86 pkt.
kwota dofinansowania - 40.000,00


Zadanie 7 - Fundusz Stypendialny „Równe Szanse”
Liczba złożonych ofert - 1
Kwota przewidziana w budżecie Gminy Ostróda 12.000,00 

Fundacja Rozwoju Regionu Łukta - 96 pkt.
kwota dofinansowania - 12.000,00
Sporządziła : Marta Podgórska
Pełnomocnik Wójta ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi