Sadzenie Lasu Pamięci Jana Pawła II

Gmina 08.05.2023

W piątek na terenie Nadleśnictwa Stare Jabłonki/ pomiędzy Starymi Jabłonkami i Idzbarkiem/ odbyło się sadzenie „ Lasu Pamięci Jana Pawła II”. W sadzeniu udział wzięli pracownicy Nadleśnictwa Stare Jabłonki, uczniowie klas 5,7 i 8 ze Szkoły podstawowej w Idzbarku w raz z opiekunami, Wójt Gminy Ostróda Bogusław Fijas i Komendant Gminny OSP Krzysztof Ruczyński. Po posadzeniu lasu uczestnicy wzięli udział w odsłonięciu i poświęceniu pamiątkowego kamienia. Odsłonięcia kamienia dokonali Wójt Gminy Ostróda, Nadleśniczy Nadleśnictwa Stare Jabłonki, Dyrektor i Przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej w Idzbarku, Komendant Gminny OSP. Pamiątkowy kamień poświęcił ksiądz Mariusz Rudzki.