Spotkanie dotyczące wystąpienia lokalnych podtopień na terenie gminy

Gmina 24.02.2010

Dnia 22 lutego 2010 roku w Urzędzie Gminy Ostróda odbyło się spotkanie, dotyczące wystąpienia lokalnych podtopień na terenie gminy. Zebranie otworzył Wójt Gminy Ostróda Gustaw Marek Brzezin.

 


W naradzie uczestniczyli:

1.       Tomasz Ostrowski-Komendant Powiatowy PSP w Ostródzie,

2.       Grzegorz Dębski-Dowódca JRG w Ostródzie,

3.       Kazimierz Pająk-Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Ostródzie,

4.       Henryk Moraczewsk -PCZK w Ostródzie,

5.       Jan Ignaczewski - Dyrektor ZOK w Ostródzie,

6.       Krzysztof Ruczyński- Komendant Gminny OSP,

7.       Zbigniew Tomczyk-Urząd Gminy,

8.       Marta Żeberek- GOK Samborowo,

9.       Halina Dworak-Sołtys sołectwa Samborowo,

10.   Marek Szostek- Sołtys sołectwa Szyldak,

11.   Mirosław Siemianowski-Sołtys sołectwa Brzydowo,

12.   Zbigniew Jułkowski- Sołtys sołectwa Ornowo,

13.   Roman Ślusarczyk-Sołtys sołectwa Tyrowo,

14.   Stanisław Milewski- Sołtys sołectwa Kajkowo.

Celem spotkania było omówienie stanu zagrożenia wystąpienia lokalnych podtopień na terenie Gminy Ostróda oraz podjęcia ewentualnych, skutecznych środków zapobiegających skutkom roztopów.