Stan prac termomodernizacyjnych w obiektach oświatowych

EOG 14.08.2015

Trwa termomodernizacja budynków oświatowych w naszej gminie. Prace prowadzone są obecnie w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Tyrowie oraz w Przedszkolu Samorządowym w Pietrzwałdzie.

 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Tyrowie – obecny stan prac.Przedszkole Samorządowe w Pietrzwałdzie – obecny stan prac.