Przetargi dot. nieruchomości gminnych

obrazek news
Przetargi nieruchomości

Wójt Gminy Ostróda ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki ewidencyjnej nr 355 o powierzchni 0,50 ha, położonej w obrębie Pietrzwałd. Przetarg odbędzie się dnia 21 czerwca 2024 r. o godzinie 11:00 w Urzędzie Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, sala sesyjna Urzędu Gminy - sala Nr 401.

14.05.2024
Wójt Gminy Ostróda ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki ewidencyjnej nr 355 o powierzchni 0,50 ha, położonej w obrębie Pietrzwałd. Przetarg odbędzie się dnia 21 czerwca 2024 r. o godzinie 11:00 w Urzędzie Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, sala sesyjna Urzędu Gminy - sala Nr 401.
obrazek news
Przetargi nieruchomości

Wójt Gminy Ostróda ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki ewidencyjnej nr 194 o powierzchni 0,67 ha, położonej w obrębie Lipowo. Przetarg odbędzie się dnia 21 czerwca 2024 r. o godzinie 10:00 w Urzędzie Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, sala sesyjna Urzędu Gminy - sala Nr 401.

14.05.2024
Wójt Gminy Ostróda ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki ewidencyjnej nr 194 o powierzchni 0,67 ha, położonej w obrębie Lipowo. Przetarg odbędzie się dnia 21 czerwca 2024 r. o godzinie 10:00 w Urzędzie Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, sala sesyjna Urzędu Gminy - sala Nr 401.
obrazek news
Przetargi nieruchomości

Wójt Gminy Ostróda ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek ewidencyjnych położonych w obrębie Gierłoż, oznaczonych numerami: - 21/3 o powierzchni 0,3000 ha; - 21/4 o powierzchni 0,3000 ha; - 21/5 o powierzchni 0,4050 ha. Przetargi odbędą się dnia 12 kwietnia 2024 r. w Urzędzie Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, sala sesyjna Urzędu Gminy - sala Nr 401: - na działkę nr 21/3 o godzinie 10:00, - na działkę nr 21/4 o godzinie 11:00, - na działkę nr 21/5 o godzinie 12:00.

05.03.2024
Wójt Gminy Ostróda ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek ewidencyjnych położonych w obrębie Gierłoż, oznaczonych numerami: - 21/3 o powierzchni 0,3000 ha; - 21/4 o powierzchni 0,3000 ha; - 21/5 o powierzchni 0,4050 ha. Przetargi odbędą się dnia 12 kwietnia 2024 r. w Urzędzie Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, sala sesyjna Urzędu Gminy - sala Nr 401: - na działkę nr 21/3 o godzinie 10:00, - na działkę nr 21/4 o godzinie 11:00, - na działkę nr 21/5 o godzinie 12:00.
obrazek news
Przetargi nieruchomości

Wójt Gminy Ostróda ogłasza IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki ewidencyjnej nr 29/4 o powierzchni 0,1917 ha, położonej w obrębie Rudno. Przetarg odbędzie się dnia 15 grudnia 2023 r. o godzinie 12:00 w Urzędzie Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, sala sesyjna Urzędu Gminy - sala Nr 401.

07.11.2023
Wójt Gminy Ostróda ogłasza IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki ewidencyjnej nr 29/4 o powierzchni 0,1917 ha, położonej w obrębie Rudno. Przetarg odbędzie się dnia 15 grudnia 2023 r. o godzinie 12:00 w Urzędzie Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, sala sesyjna Urzędu Gminy - sala Nr 401.
obrazek news
Przetargi nieruchomości

Wójt Gminy Ostróda ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki ewidencyjnej nr 633 o powierzchni 0,04 ha, zabudowanej budynkiem o funkcji mieszkalnej, położonej w obrębie Samborowo.Przetarg odbędzie się dnia 15 grudnia 2023 r. o godzinie 10:00 w Urzędzie Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, sala sesyjna Urzędu Gminy - sala Nr 401.

07.11.2023
Wójt Gminy Ostróda ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki ewidencyjnej nr 633 o powierzchni 0,04 ha, zabudowanej budynkiem o funkcji mieszkalnej, położonej w obrębie Samborowo.Przetarg odbędzie się dnia 15 grudnia 2023 r. o godzinie 10:00 w Urzędzie Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, sala sesyjna Urzędu Gminy - sala Nr 401.
obrazek news
Przetargi nieruchomości

Wójt Gminy Ostróda ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Międzylesie, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 236/15 o powierzchni 0,0843 ha. Przetarg odbędzie się dnia 15 grudnia 2023 r. o godzinie 11:00 w Urzędzie Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, sala sesyjna Urzędu Gminy - sala Nr 401.

07.11.2023
Wójt Gminy Ostróda ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Międzylesie, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 236/15 o powierzchni 0,0843 ha. Przetarg odbędzie się dnia 15 grudnia 2023 r. o godzinie 11:00 w Urzędzie Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, sala sesyjna Urzędu Gminy - sala Nr 401.
obrazek news
Przetargi nieruchomości

Wójt Gminy Ostróda ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Morliny, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 10/41 o powierzchni 3,2702 ha. Przetarg odbędzie się dnia 17 listopada 2023 r. o godzinie 10:00 w Urzędzie Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, sala sesyjna Urzędu Gminy - sala Nr 401.

15.09.2023
Wójt Gminy Ostróda ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Morliny, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 10/41 o powierzchni 3,2702 ha. Przetarg odbędzie się dnia 17 listopada 2023 r. o godzinie 10:00 w Urzędzie Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, sala sesyjna Urzędu Gminy - sala Nr 401.
obrazek news
Przetargi nieruchomości

Wójt Gminy Ostróda ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę działki ewidencyjnej nr 261/1 o powierzchni 1,0583 ha, położonej w obrębie Kajkowo. Przetarg odbędzie się dnia 13 października 2023 r. o godzinie 13:00 w Urzędzie Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, sala sesyjna Urzędu Gminy - sala Nr 401.

12.09.2023
Wójt Gminy Ostróda ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę działki ewidencyjnej nr 261/1 o powierzchni 1,0583 ha, położonej w obrębie Kajkowo. Przetarg odbędzie się dnia 13 października 2023 r. o godzinie 13:00 w Urzędzie Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, sala sesyjna Urzędu Gminy - sala Nr 401.
obrazek news
Przetargi nieruchomości

Wójt Gminy Ostróda ogłaszaI przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek ewidencyjnych położonych w obrębie i miejscowości Samborowo, oznaczonych numerem: - 713 o powierzchni 0,1233 ha, - 719 o powierzchni 0,1204 ha, - 720 o powierzchni 0,1201 ha, - 721 o powierzchni 0,1095 ha. Przetargi odbędą się dnia 13 października 2023 r. w Urzędzie Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, sala sesyjna Urzędu Gminy - sala Nr 401: - nr 713 o godzinie 9:00, - nr 719 o godzinie 10:00, - nr 720 o godzinie 11:00, - nr 721 o godzinie 12:00.

07.09.2023
Wójt Gminy Ostróda ogłaszaI przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek ewidencyjnych położonych w obrębie i miejscowości Samborowo, oznaczonych numerem: - 713 o powierzchni 0,1233 ha, - 719 o powierzchni 0,1204 ha, - 720 o powierzchni 0,1201 ha, - 721 o powierzchni 0,1095 ha. Przetargi odbędą się dnia 13 października 2023 r. w Urzędzie Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, sala sesyjna Urzędu Gminy - sala Nr 401: - nr 713 o godzinie 9:00, - nr 719 o godzinie 10:00, - nr 720 o godzinie 11:00, - nr 721 o godzinie 12:00.
obrazek news
Przetargi nieruchomości

Wójt Gminy Ostróda ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Międzylesie, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 236/15 o powierzchni 0,0843 ha. Przetarg odbędzie się dnia 16 czerwca 2023 r. o godzinie 10:00 w Urzędzie Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, sala sesyjna Urzędu Gminy - sala Nr 401.

19.07.2023
Wójt Gminy Ostróda ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Międzylesie, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 236/15 o powierzchni 0,0843 ha. Przetarg odbędzie się dnia 16 czerwca 2023 r. o godzinie 10:00 w Urzędzie Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, sala sesyjna Urzędu Gminy - sala Nr 401.