Przetargi dot. nieruchomości gminnych

obrazek news
Przetargi nieruchomości

Wójt Gminy Ostróda ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Morliny, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 10/41 o powierzchni 3,2702 ha. Przetarg odbędzie się dnia 17 listopada 2023 r. o godzinie 10:00 w Urzędzie Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, sala sesyjna Urzędu Gminy - sala Nr 401.

15.09.2023
Wójt Gminy Ostróda ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Morliny, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 10/41 o powierzchni 3,2702 ha. Przetarg odbędzie się dnia 17 listopada 2023 r. o godzinie 10:00 w Urzędzie Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, sala sesyjna Urzędu Gminy - sala Nr 401.
obrazek news
Przetargi nieruchomości

Wójt Gminy Ostróda ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę działki ewidencyjnej nr 261/1 o powierzchni 1,0583 ha, położonej w obrębie Kajkowo. Przetarg odbędzie się dnia 13 października 2023 r. o godzinie 13:00 w Urzędzie Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, sala sesyjna Urzędu Gminy - sala Nr 401.

12.09.2023
Wójt Gminy Ostróda ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę działki ewidencyjnej nr 261/1 o powierzchni 1,0583 ha, położonej w obrębie Kajkowo. Przetarg odbędzie się dnia 13 października 2023 r. o godzinie 13:00 w Urzędzie Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, sala sesyjna Urzędu Gminy - sala Nr 401.
obrazek news
Przetargi nieruchomości

Wójt Gminy Ostróda ogłaszaI przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek ewidencyjnych położonych w obrębie i miejscowości Samborowo, oznaczonych numerem: - 713 o powierzchni 0,1233 ha, - 719 o powierzchni 0,1204 ha, - 720 o powierzchni 0,1201 ha, - 721 o powierzchni 0,1095 ha. Przetargi odbędą się dnia 13 października 2023 r. w Urzędzie Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, sala sesyjna Urzędu Gminy - sala Nr 401: - nr 713 o godzinie 9:00, - nr 719 o godzinie 10:00, - nr 720 o godzinie 11:00, - nr 721 o godzinie 12:00.

07.09.2023
Wójt Gminy Ostróda ogłaszaI przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek ewidencyjnych położonych w obrębie i miejscowości Samborowo, oznaczonych numerem: - 713 o powierzchni 0,1233 ha, - 719 o powierzchni 0,1204 ha, - 720 o powierzchni 0,1201 ha, - 721 o powierzchni 0,1095 ha. Przetargi odbędą się dnia 13 października 2023 r. w Urzędzie Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, sala sesyjna Urzędu Gminy - sala Nr 401: - nr 713 o godzinie 9:00, - nr 719 o godzinie 10:00, - nr 720 o godzinie 11:00, - nr 721 o godzinie 12:00.
obrazek news
Przetargi nieruchomości

Wójt Gminy Ostróda ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Międzylesie, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 236/15 o powierzchni 0,0843 ha. Przetarg odbędzie się dnia 16 czerwca 2023 r. o godzinie 10:00 w Urzędzie Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, sala sesyjna Urzędu Gminy - sala Nr 401.

19.07.2023
Wójt Gminy Ostróda ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Międzylesie, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 236/15 o powierzchni 0,0843 ha. Przetarg odbędzie się dnia 16 czerwca 2023 r. o godzinie 10:00 w Urzędzie Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, sala sesyjna Urzędu Gminy - sala Nr 401.
obrazek news
Przetargi nieruchomości

Wójt Gminy Ostróda ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki ewidencyjnej nr 29/4 o powierzchni 0,1917 ha, położonej w obrębie Rudno. III Przetarg odbędzie się dnia 8 września 2023 r. o godzinie 9:00 w Urzędzie Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, sala sesyjna Urzędu Gminy - sala Nr 401.

19.07.2023
Wójt Gminy Ostróda ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki ewidencyjnej nr 29/4 o powierzchni 0,1917 ha, położonej w obrębie Rudno. III Przetarg odbędzie się dnia 8 września 2023 r. o godzinie 9:00 w Urzędzie Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, sala sesyjna Urzędu Gminy - sala Nr 401.
obrazek news
Przetargi nieruchomości

Wójt Gminy Ostróda ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki ewidencyjnej nr 633 o powierzchni 0,04 ha, zabudowanej budynkiem o funkcji mieszkalnej, położonej w obrębie Samborowo. Przetarg odbędzie się dnia 8 września 2023 r. o godzinie 1000 w Urzędzie Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, sala sesyjna Urzędu Gminy - sala Nr 401.

19.07.2023
Wójt Gminy Ostróda ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki ewidencyjnej nr 633 o powierzchni 0,04 ha, zabudowanej budynkiem o funkcji mieszkalnej, położonej w obrębie Samborowo. Przetarg odbędzie się dnia 8 września 2023 r. o godzinie 1000 w Urzędzie Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, sala sesyjna Urzędu Gminy - sala Nr 401.
obrazek news
Przetargi nieruchomości

Wójt Gminy Ostróda ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Międzylesie, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 236/15 o powierzchni 0,0843 ha. Przetarg odbędzie się dnia 16 czerwca 2023 r. o godzinie 10:00 w Urzędzie Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, sala sesyjna Urzędu Gminy - sala Nr 401.

10.05.2023
Wójt Gminy Ostróda ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Międzylesie, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 236/15 o powierzchni 0,0843 ha. Przetarg odbędzie się dnia 16 czerwca 2023 r. o godzinie 10:00 w Urzędzie Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, sala sesyjna Urzędu Gminy - sala Nr 401.
obrazek news
Przetargi nieruchomości

Wójt Gminy Ostróda ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie Reszki, oznaczonej jako działka ewidencyjnej nr 55 o powierzchni 0,10 ha. Przetarg odbędzie się dnia 16 czerwca 2023 r. o godzinie 11:00 w Urzędzie Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, sala sesyjna Urzędu Gminy - sala Nr 401.

10.05.2023
Wójt Gminy Ostróda ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie Reszki, oznaczonej jako działka ewidencyjnej nr 55 o powierzchni 0,10 ha. Przetarg odbędzie się dnia 16 czerwca 2023 r. o godzinie 11:00 w Urzędzie Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, sala sesyjna Urzędu Gminy - sala Nr 401.
obrazek news
Przetargi nieruchomości

Wójt Gminy Ostróda ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki ewidencyjnej nr 114 o powierzchni 0,42 ha, położonej w obrębie Naprom. Przetarg odbędzie się dnia 2 czerwca 2023 r. o godzinie 10:00 w Urzędzie Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, sala sesyjna Urzędu Gminy - sala Nr 401.

27.04.2023
Wójt Gminy Ostróda ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki ewidencyjnej nr 114 o powierzchni 0,42 ha, położonej w obrębie Naprom. Przetarg odbędzie się dnia 2 czerwca 2023 r. o godzinie 10:00 w Urzędzie Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, sala sesyjna Urzędu Gminy - sala Nr 401.
obrazek news
Przetargi nieruchomości

Wójt Gminy Ostróda ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek ewidencyjnych położonych w obrębie i miejscowości Samborowo, oznaczonych numerem: - 712 i 432/64 o łącznej powierzchni 0,1218 ha, - 714 o powierzchni 0,1235 ha, - 716 i 432/66 o łącznej powierzchni 0,1139 ha, - 717 o powierzchni 0,1212 ha, - 718 o powierzchni 0,1208 ha, - 722 o powierzchni 0,1431 ha. Przetargi odbędą się dnia 11 maja 2023 r. w Urzędzie Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, sala sesyjna Urzędu Gminy - sala Nr 401: - nr 712 i nr 432/64 o godzinie 9:00, - nr 714 o godzinie 10:00, - nr 716 i nr 432/66 o godzinie 11:00, - nr 717 o godzinie 12:00, - nr 718 o godzinie 13:00, - nr 722 o godzinie 14:00.

28.03.2023
Wójt Gminy Ostróda ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek ewidencyjnych położonych w obrębie i miejscowości Samborowo, oznaczonych numerem: - 712 i 432/64 o łącznej powierzchni 0,1218 ha, - 714 o powierzchni 0,1235 ha, - 716 i 432/66 o łącznej powierzchni 0,1139 ha, - 717 o powierzchni 0,1212 ha, - 718 o powierzchni 0,1208 ha, - 722 o powierzchni 0,1431 ha. Przetargi odbędą się dnia 11 maja 2023 r. w Urzędzie Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, sala sesyjna Urzędu Gminy - sala Nr 401: - nr 712 i nr 432/64 o godzinie 9:00, - nr 714 o godzinie 10:00, - nr 716 i nr 432/66 o godzinie 11:00, - nr 717 o godzinie 12:00, - nr 718 o godzinie 13:00, - nr 722 o godzinie 14:00.