Przetargi dot. nieruchomości gminnych

obrazek news
Przetargi nieruchomości

Wójt Gminy Ostróda ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki ewidencyjnej nr 34/2 o powierzchni 0,7995 ha, położonej w obrębie Gierłoż. Przetarg odbędzie się dnia 24 lutego 2023 r. o godzinie 1000 w Urzędzie Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, sala sesyjna Urzędu Gminy - sala Nr 401.

17.01.2023
Wójt Gminy Ostróda ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki ewidencyjnej nr 34/2 o powierzchni 0,7995 ha, położonej w obrębie Gierłoż. Przetarg odbędzie się dnia 24 lutego 2023 r. o godzinie 1000 w Urzędzie Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, sala sesyjna Urzędu Gminy - sala Nr 401.
obrazek news
Przetargi nieruchomości

W dniu 26.01.2023 r. dodano informację o odwołaniu przetargu. Wójt Gminy Ostróda ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki ewidencyjnej nr 369 o powierzchni 0,1733 ha, położonej w obrębie Tyrowo. Przetarg odbędzie się dnia 24 lutego 2023 r. o godzinie 12:00 w Urzędzie Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, sala sesyjna Urzędu Gminy - sala Nr 401.

17.01.2023
Nasz znak: RGP.6840.8.2022                                                       Ostróda, 26 stycznia 2023 r.
 
 
 
Informacja o odwołaniu przetargu
 
 
Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) odwołuję I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki ew. nr 369 o powierzchni 0,1933 ha, położonej w obrębie Tyrowo, ogłoszony dnia 17.01.2023 r. (ogłoszenie z 13.01.2023 r.).
 
Przetarg odwołuje się w związku z potrzebą realizacji zadań własnych gminy, to jest wykorzystanie działki na ewentualną infrastrukturę techniczną.
 
Informację niniejsza podaje się do publicznej wiadomości w miejscowości Tyrowo, w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda, w biuletynie informacji publicznej Gminy Ostróda www.bip.gminaostroda.pl oraz na stronie internetowej www.gminaostroda.pl  
W dniu 26.01.2023 r. dodano informację o odwołaniu przetargu. Wójt Gminy Ostróda ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki ewidencyjnej nr 369 o powierzchni 0,1733 ha, położonej w obrębie Tyrowo. Przetarg odbędzie się dnia 24 lutego 2023 r. o godzinie 12:00 w Urzędzie Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, sala sesyjna Urzędu Gminy - sala Nr 401.
obrazek news
Przetargi nieruchomości

Wójt Gminy Ostróda ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek ewidencyjnych nr 166/91 o powierzchni 0,0506 i nr 166/92 o powierzchni 0,1576 ha, położonych w obrębie Stare Jabłonki. Przetarg odbędzie się dnia 24 lutego 2023 r. o godzinie 13:00 w Urzędzie Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, sala sesyjna Urzędu Gminy - sala Nr 401.

17.01.2023
Wójt Gminy Ostróda ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek ewidencyjnych nr 166/91 o powierzchni 0,0506 i nr 166/92 o powierzchni 0,1576 ha, położonych w obrębie Stare Jabłonki. Przetarg odbędzie się dnia 24 lutego 2023 r. o godzinie 13:00 w Urzędzie Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, sala sesyjna Urzędu Gminy - sala Nr 401.
obrazek news
Przetargi nieruchomości

Wójt Gminy Ostróda ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki ewidencyjnej nr 142/44 o powierzchni 0,2946 ha, położonej w obrębie Kajkowo. Przetarg odbędzie się dnia 24 lutego 2023 r. o godzinie 11:00 w Urzędzie Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, sala sesyjna Urzędu Gminy - sala Nr 401.

17.01.2023
Wójt Gminy Ostróda ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki ewidencyjnej nr 142/44 o powierzchni 0,2946 ha, położonej w obrębie Kajkowo. Przetarg odbędzie się dnia 24 lutego 2023 r. o godzinie 11:00 w Urzędzie Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, sala sesyjna Urzędu Gminy - sala Nr 401.
obrazek news
Przetargi nieruchomości

Wójt Gminy Ostróda ogłasza I przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż działki ewidencyjnej nr 85/68 o powierzchni 0,7009 ha, położonej w obrębie Kątno. Część jawna przetargu odbędzie się dnia 5 stycznia 2023 r. o godzinie 10:00 w Urzędzie Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, sala sesyjna Urzędu Gminy - sala Nr 401.

29.11.2022
Wójt Gminy Ostróda ogłasza I przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż działki ewidencyjnej nr 85/68 o powierzchni 0,7009 ha, położonej w obrębie Kątno. Część jawna przetargu odbędzie się dnia 5 stycznia 2023 r. o godzinie 10:00 w Urzędzie Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, sala sesyjna Urzędu Gminy - sala Nr 401.
obrazek news
Przetargi nieruchomości

Wójt Gminy Ostróda ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki ewidencyjnej nr 113/141 o powierzchni 0,4077 ha, położonej w obrębie Mała Ruś, miejscowości Warlity Wielkie. Przetarg odbędzie się dnia 18 listopada 2022 r. o godzinie 1100 w Urzędzie Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, sala sesyjna Urzędu Gminy - sala Nr 401.

12.10.2022
Wójt Gminy Ostróda ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki ewidencyjnej nr 113/141 o powierzchni 0,4077 ha, położonej w obrębie Mała Ruś, miejscowości Warlity Wielkie. Przetarg odbędzie się dnia 18 listopada 2022 r. o godzinie 1100 w Urzędzie Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, sala sesyjna Urzędu Gminy - sala Nr 401.
obrazek news
Przetargi nieruchomości

Wójt Gminy Ostróda ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki ewidencyjnej nr 34/2 o powierzchni 0,7995 ha, położonej w obrębie Gierłoż. Przetarg odbędzie się dnia 18 listopada 2022 r. o godzinie 1000 w Urzędzie Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, sala sesyjna Urzędu Gminy - sala Nr 401.

12.10.2022
Wójt Gminy Ostróda ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki ewidencyjnej nr 34/2 o powierzchni 0,7995 ha, położonej w obrębie Gierłoż. Przetarg odbędzie się dnia 18 listopada 2022 r. o godzinie 1000 w Urzędzie Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, sala sesyjna Urzędu Gminy - sala Nr 401.
obrazek news
Przetargi nieruchomości

Wójt Gminy Ostróda ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki ewidencyjnej nr 29/4 o powierzchni 0,1917 ha, położonej w obrębie Rudno. Przetarg odbędzie się dnia 4 listopada 2022 r. o godzinie 10:00 w Urzędzie Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, sala sesyjna Urzędu Gminy - sala Nr 401.

28.09.2022
Wójt Gminy Ostróda ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki ewidencyjnej nr 29/4 o powierzchni 0,1917 ha, położonej w obrębie Rudno. Przetarg odbędzie się dnia 4 listopada 2022 r. o godzinie 10:00 w Urzędzie Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, sala sesyjna Urzędu Gminy - sala Nr 401.
obrazek news
Przetargi nieruchomości

W dniu 20.09.2022 r. dodano informację o wyniku przetargu. Wójt Gminy Ostróda ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki ewidencyjnej nr 113/141 o powierzchni 0,4077 ha, położonej w obrębie Mała Ruś, miejscowości Warlity Wielkie.

03.08.2022
Nasz znak: RGP.6840.21.2021                                                                             Ostróda, 19 września 2022 r.
 
I n f o r m a c j a
 
Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r., poz. 2213) - podaję do publicznej wiadomości następującą informację:
 
1. Dnia 9 września 2022 r. w Urzędzie Gminy Ostróda, został przeprowadzony II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki ewidencyjnej nr 113/141 o pow. 0,4077 ha, położonej w obrębie Mała Ruś, miejscowości Warlity Wielkie.
 
2. Dla działka ew. nr 113/141, położonej w obrębie Mała Ruś, miejscowości Warlity Wielkie, prowadzona jest Sądzie Rejonowym w Ostródzie księga wieczysta nr EL1O/00029362/7.
 
3. Brak osób dopuszczonych w przetargu.
 
4. Brak osób niedopuszczonych w przetargu.
 
5. Cena wywoławcza działki ew. nr 113/141 obręb Mała Ruś do II przetargu wynosiła 353.800,00 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt trzy tysiące osiemset złotych 00/100 gr.).
 
6. II przetarg zakończony wynikiem negatywnym - nie ustalono nabywcy ponieważ nikt nie przystąpił do przetargu.
 
Niniejszą informację o wyniku przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda (ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda), na stronie internetowej www.bip.gminaostroda.pl oraz www.gminaostroda.pl, w okresie od 20 września 2022 r. do 28 września 2022 r. 
 
W dniu 20.09.2022 r. dodano informację o wyniku przetargu. Wójt Gminy Ostróda ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki ewidencyjnej nr 113/141 o powierzchni 0,4077 ha, położonej w obrębie Mała Ruś, miejscowości Warlity Wielkie.
obrazek news
Przetargi nieruchomości

W dniu 20.09.2022 r. dodano informację o wyniku przetargu. Wójt Gminy Ostróda ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki ewidencyjnej nr 34/2 o powierzchni 0,7995 ha, położonej w obrębie Gierłoż.

03.08.2022
Nasz znak: RGP.6840.29.2021                                                                             Ostróda, 19 września 2022 r.
I n f o r m a c j a
 
 
Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r., poz. 2213) - podaję do publicznej wiadomości następującą informację:
 
1. Dnia 9 września 2022 r. w Urzędzie Gminy Ostróda, został przeprowadzony I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki ewidencyjnej nr 34/2 o pow. 0,7995 ha, położonej w obrębie Gierłoż.
 
2. Dla działka ew. nr 34/2, położonej w obrębie Gierłoż, prowadzona jest Sądzie Rejonowym w Ostródzie księga wieczysta nr EL1O/00021553/7.
 
3. Brak osób dopuszczonych w przetargu.
 
4. Brak osób niedopuszczonych w przetargu.
 
5. Cena wywoławcza działki ew. nr 34/2 do przetargu wynosiła 67.400,00 zł (słownie: sześćdziesiąt siedem tysięcy czterysta złotych 00/100 gr.).
 
6. I przetarg zakończony wynikiem negatywnym - nie ustalono nabywcy ponieważ nikt nie przystąpił do przetargu.
 
 
Niniejszą informację o wyniku przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda (ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda), na stronie internetowej www.bip.gminaostroda.pl oraz www.gminaostroda.pl w okresie od 20 września 2022 r. do 28 września 2022 r. 
 
W dniu 20.09.2022 r. dodano informację o wyniku przetargu. Wójt Gminy Ostróda ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki ewidencyjnej nr 34/2 o powierzchni 0,7995 ha, położonej w obrębie Gierłoż.