Punkt konsultacyjno-informacyjny Programu „Czyste Powietrze” w Urzędzie Gminy Ostróda
 
W ramach porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, w naszym urzędzie funkcjonuje punkt konsultacyjno-informacyjny Programu „Czyste Powietrze”, w którym można uzyskać informacje na temat warunków Programu, a także umówić się na wypełnianie wniosku o dofinansowanie. Przeszkolony przez WFOŚiGW w Olsztynie pracownik naszego urzędu przekazuje informacje na temat warunków przyznania dofinansowania, udziela pomocy podczas wypełniania wniosku o dofinansowanie oraz pomaga przy rozliczeniu dotacji.
 
Punkt konsultacyjno-informacyjny czynny jest we wtorki, środy i czwartki w godz. 8.00-15.00 w pokoju nr 110 w Urzędzie Gminy Ostróda przy ulicy Jana III Sobieskiego 1. Konsultacje indywidualne odbywają się po uprzednim umówieniu telefonicznym pod numerem: 89 676 07 09.
 
Informacje o Programie Priorytetowym Czyste Powietrze
 
Cel programu
 
Czyste Powietrze to program, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.
 
Korzyści – co zyskasz?
 
Otrzymujesz bezzwrotne dofinansowanie!
Zapewnisz bezpieczeństwo cieplne Twoim domownikom!
Twój ocieplony dom będzie zużywał mniej energii – mniej zapłacisz za ogrzewanie!
Odciążysz domowy budżet, zyskując pieniądze na inne potrzeby.
Nie martwisz się o zdrowie najbliższych z powodu chorób związanych z zanieczyszczonym powietrzem.
Wymiana starego kotła to konieczność wynikająca z przepisów obowiązujących uchwał antysmogowych w poszczególnych regionach kraju.
Nowe ogrzewanie to większy komfort życia.
Dom po termomodernizacji to większy komfort cieplny dla Ciebie i Twojej Rodziny!
 
Dla kogo?
 
Program skierowany jest do osób fizycznych, które są:
 
właścicielami/współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub
wydzielonego w takim budynku lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą.
W przypadku współwłasności wniosek na realizację przedsięwzięcia składa tylko jeden ze współwłaścicieli za zgodą wszystkich pozostałych współwłaścicieli.
 
Na co?
 
na wymianę starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy oraz przeprowadzenie niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku tj. zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych.
instalację c.o. i c.w.u.
mikroinstalację fotowoltaiczną
wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła
 
Ile?
 
Podstawowy poziom dofinansowania
 
Roczny dochód wnioskodawcy nie przekracza 135 tysięcy zł - do 66 000 zł + 1 200 zł na audyt energetyczny
 
Podwyższony poziom dofinansowania
 
Przeciętny miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza:
- dla gospodarstwa wieloosobowego - 1 894 zł
- dla gospodarstwa jednoosobowego 2 651 zł
 
do 99 000 zł + 1 200 zł na audyt energetyczny
 
Najwyższy poziom dofinansowania
 
Przeciętny miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza:
- dla gospodarstwa wieloosobowego - 1 090 zł
- dla gospodarstwa jednoosobowego – 1 526 zł
 
lub ma ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego
lub specjalnego zasiłku opiekuńczego, potwierdzone w zaświadczeniu wydanym na wniosek Beneficjenta, przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.
 
do 135 000 zł + 1 200 zł na audyt energetyczny
 
UWAGA: Osoba fizyczna, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie podwyższonego lub najwyższego poziomu dofinansowania do WFOŚiGW, powinna uzyskać, do dnia złożenia wniosku, zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego.
 
Zaświadczenie o dochodach niezbędne do wniosku o przyznanie podwyższonego lub najwyższego poziomu dofinansowania w ramach programu Czyste Powietrze wydawane jest w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ostródzie przy ul. 11-go Listopada 39, nr tel. 501 343 285
 
 
Więcej informacji dostępnych jest pod adresem:
https://czystepowietrze.gov.pl/
 
Przydatne linki:
- Strona internetowa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie: http://wfosigw.olsztyn.pl/czyste-powietrze/
- Lista zielonych urządzeń i materiałów (ZUM): https://lista-zum.ios.edu.pl/
- Kalkulator grubości izolacji: https://kalkulatorczystepowietrze.kape.gov.pl/