Karuzela na stronie głównej

Stare Jabłonki - Jezioro Szeląg Mały

Gmina Ostróda to leżąca na Mazurach Zachodnich jedna z największych gmin województwa warmińsko-mazurskiego. Malowniczo położona wśród licznych jezior, rzek i kanałów, zatopiona wśród wspaniałych kompleksów leśnych. Liczy dziś prawie 16 tysięcy mieszkańców. Na terenie gminy znajduje się ponad 80 miejscowości połączonych w 40 sołectw.

Kanał Elbląski

Obszar gminy jest zróżnicowany krajobrazowo. Występują tu liczne wzniesienia, wśród których najwyższe na całym Pojezierzu Mazurskim – Góra Dylewska 312 m n.p.m. Większa część gminy leży w dorzeczu Drwęcy i jej dopływów. Na tym terenie turysta odnajdzie m.in. jeden z 7 cudów Polski, czyli Kanał Elbląski ze Śluzą Mała Ruś, mający swój początek w Sołectwie Stare Jabłonki.

Wzgórza Dylewskie

Piękne krajobrazy oraz odpowiednia infrastruktura stwarzają doskonałe warunki do rozwoju inwestycji proturystycznych, czego dowodem sà funkcjonujące na terenie gminy duże obiekty hotelarskie. Doskonałym przykładem jest największy w Polsce Instytut Kosmetyczny, czyli pięciogwiazdkowy Hotel SPA Dr Irena Eris Wzgórza Dylewskie.

Hotel SPA Dr Irena Eris

Pięciogwiazdkowy obiekt w połączeniu ze szczególnymi walorami Parku Krajobrazowego Wzgórz Dylewskich z każdym rokiem przyciąga na teren gminy coraz większą liczbę turystów. Atrakcji dopełniają wieża widokowa, liczne rezerwaty przyrody oraz ścieżki ekologiczne i edukacyjne.

Hotel Anders w Starych Jabłonkach

Czterogwiazdkowy obiekt położony w znanym kurorcie letnim, Stare Jabłonki na szlaku wodnym Kanału Elbląskiego. Hotel mieści się nad brzegiem Jeziora Szeląg Mały, w otoczeniu majestatycznych lasów, na granicy rezerwatu Sosny Taborskiej. Malownicza sceneria, las, woda, świeże powietrze sprawiają, że jest to idealne miejsce na wypoczynek.

Pałac Klonowo

Na terenie Gminy Ostróda wyznaczone zostały cieszące się dużym zainteresowaniem szlaki rowerowe i piesze o łącznej długości ponad 200km. Każdy z nich jest inny, a możliwość podziwiania przepięknych krajobrazów i zabytków połączona z bogatą ofertą licznych gospodarstw agroturystycznych z pewnością dopełnia ofertę turystyczną gminy.

Zabytkowy Kościół Ewangelicko – Metodystyczny w Glaznotach

Gmina Ostróda zaliczana jest do najczystszych zakątków Polski, które sprzyjają aktywnym formom wypoczynku, a usytuowane na terenie gminy obiekty dziedzictwa kulturowego zadowolą nawet najbardziej wymagających turystów.

obrazek news
Oświata

Wizyta żołnierzy zawodowych w Przedszkolu Samorządowym w Starych Jabłonkach

13.03.2023

Wizyta żołnierzy zawodowych w Przedszkolu Samorządowym w Starych Jabłonkach
obrazek news
Gmina

Babskie spotkanie przy muzyce i kawie

13.03.2023

Niedzielne ????„Babskie spotkanie przy muzyce i kawie”???? można zaliczyć do udanych. Gospodarzem Gminnych Obchodów Dnia Kobiet było Gminne Centrum Kulturalno - Biblioteczne w Samborowie oraz Wójt Gminy Ostróda Bogusław Fijas, który wraz z Marszałkiem Województwa Warmińsko- Mazurskiego Gustawem Markiem Brzezinem oraz Starostą Powiatu Ostródzkiego Andrzejem Wiczkowskim złożyli wszystkim Paniom piękne życzenia i obdarowali je kwiatami. O paniach nie zapomnieli również radni Gminy Ostróda, w których imieniu słodycze wręczył radny Dominik Serafin.

Babskie spotkanie przy muzyce i kawie
obrazek news
Gmina

Dzień Sołtysa

11.03.2023

Z okazji Ogólnopolskiego Dnia Sołtysa w imieniu własnym oraz całego Samorządu Gminy Ostróda
mamy przyjemność złożyć Sołtysom z terenu Gminy Ostróda
serdeczne podziękowania oraz wyrazy uznania za codzienny trud i zaangażowanie w pracę na rzecz lokalnej społeczności.

Życzymy Państwu wielu sukcesów w działalności sołeckiej oraz wszelkiej pomyślności w życiu zawodowym i osobistym.

Dzień Sołtysa
obrazek news
Sport

Mistrzostwa Gminy Ostróda Szkół Podstawowych w halowej piłce nożnej chłopców - rocznik 2010

10.03.2023

Na hali sportowej w Idzbarku rozegrane zostały Mistrzostwa Gminy Ostróda Szkół Podstawowych w halowej piłce nożnej chłopców dla rocznika 2010 i młodszych. W turnieju wystąpiło dziewięć zespołów, najlepiej poradzili sobie gospodarze z SP Idzbark, na drugim miejscu uplasowali się zawodnicy SP Samborowo, a na trzecim SP Szyldak. 

Mistrzostwa Gminy Ostróda Szkół Podstawowych w halowej piłce nożnej chłopców - rocznik 2010
obrazek news
Gmina

KONKURS NA NAJLEPSZY FILM PROMUJĄCY SOŁECTWA GMINY OSTRÓDA

10.03.2023

Zapraszamy do udziału w KONKURSIE NA NAJLEPSZY FILM PROMUJĄCY SOŁECTWA GMINY OSTRÓDA. Tematem przewodnim konkursu jest przygotowanie filmu promocyjnego danego sołectwa na tle Gminy Ostróda. Nagranie przedstawiać powinno np. najciekawsze miejsca przyrodnicze, historyczne, kulturowe, charakterystyczne obiekty, inwestycje, wydarzenia czy wybitne postacie z terenu sołectwa, gminy. Życzymy powodzenia i zachęcamy do udziału. Na zwycięzców czekają nagrody pieniężne!

Regulamin

Karta zgłoszenia

KONKURS NA NAJLEPSZY FILM PROMUJĄCY SOŁECTWA GMINY OSTRÓDA
obrazek news
Gmina

Spotkanie z Wiceministrem Infrastruktury Rafałem Weberem i Wiceministrem Aktywów Państwowych Andrzejem Śliwką

10.03.2023
Bardzo ważne spotkanie z Wiceministrem Infrastruktury Rafałem Weberem i Wiceministrem Aktywów Państwowych Andrzejem Śliwką na temat rządowych inwestycji infrastrukturalnych w naszym regionie. Podczas tego istotnego spotkania omówiony został przebieg drogi S-5, jak również temat budowy ścieżki rowerowej między Wirwajdami, a Samborowem.
 
Spotkanie z Wiceministrem Infrastruktury Rafałem Weberem i Wiceministrem Aktywów Państwowych Andrzejem Śliwką
obrazek news
Gmina

Dofinansowanie z Samorządu Województwa

09.03.2023

W Gminie Ostróda realizowane będzie zadanie pn. „Profilaktyka i edukacja sterylizacji równa się ograniczeniom zagrożeń dla dziedzictwa przyrodniczego związanych z niekontrolowanym rozmnażaniem się zwierząt na terenie Gminy Ostróda”. Realizacja projektu możliwa jest dzięki pozyskanemu dofinansowaniu z Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Całkowita wartość zadania wynosi 45 500,00zł z czego dofinansowanie 29 400,00zł.

Dofinansowanie z Samorządu Województwa
obrazek news
Gmina

Dofinansowanie z Ministerstwa Sprawiedliwości dla Gminy Ostróda

09.03.2023
Gmina Ostróda otrzymała od Ministerstwa Sprawiedliwości z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej środki finansowe na zorganizowanie wydarzeń mających na celu zorganizowanie wydarzeń mających na celu przeciwdziałanie przyczynom przestępczości. Bezpośrednimi beneficjentkami środków i organizatorkami pikników rodzinnych pod hasłem: „Przeciwdziałanie przestępczości to kroku do bezpiecznej przyszłości” będą Koła Gospodyń Wiejskich.
 
Dofinansowanie z Ministerstwa Sprawiedliwości dla Gminy Ostróda
obrazek news
Gmina

XX Ogólnopolski Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

09.03.2023

Zapraszamy właścicieli gospodarstw rolnych do udziału w XX Ogólnokrajowym Konkursie Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

 

Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego dr Aleksandra Hadzik zaprasza właścicieli gospodarstw indywidualnych do udziału w jubileuszowym Ogólnokrajowym Konkursie Bezpieczne Gospodarstwo Rolne.

Współorganizatorami Konkursu są: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Państwowa Inspekcja Pracy oraz Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Konkurs uzyskał Patronat Honorowy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.

Ogólnokrajowy Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne realizowany jest od 2003 roku
w ramach działań na rzecz zmniejszenia liczby wypadków i chorób zawodowych rolników. 
Celem Konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym. Skierowany jest do właścicieli gospodarstw indywidualnych, z których przynajmniej jeden
z właścicieli jest objęty ubezpieczeniem społecznym rolników. Udział w Konkursie mogą wziąć zarówno duże, jak i małe gospodarstwa rolne. W  dotychczasowych dziewiętnastu edycjach udział wzięło ponad 22 tysiące gospodarstw indywidualnych. 

Uczestnicy Konkursu mają okazję do zaprezentowania swojego miejsca pracy i osiągnięć zawodowych, zdobycia cennych nagród, a przede wszystkim poddania swojego gospodarstwa profesjonalnemu audytowi bezpieczeństwa pracy, który wykonują komisje konkursowe. Podczas eliminacji sprawdzą one, czy w ocenianym gospodarstwie stosowane są w praktyce zasady ochrony zdrowia i życia, a także czy wyeliminowane zostały w nim zagrożenia wypadkowe.

W skład komisji konkursowych wchodzą specjaliści z zakresu bhp w rolnictwie z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Państwowej Inspekcji Pracy, Ośrodków Doradztwa Rolniczego, Ochotniczych Straży Pożarnych oraz innych instytucji działających w środowisku wiejskim. 

Ważne terminy: 
21.04.2023 r. - upływa termin zgłaszania udziału w Konkursie
30.06.2023 r. - zakończenie etapu wojewódzkiego
10-28 lipca 2023 r. - wizytacja gospodarstw finałowych (termin może ulec zmianie).

REGULAMIN KONKURSU

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!!

Henryk Żuchowski

Dyrektor OR KRUS w Olsztynie

XX Ogólnopolski Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne
obrazek news
Oświata

Projekt zrealizowany przez koło naukowe klasy pierwszej - Idzbarscy naukowcy

09.03.2023

Szósty  temat projektu "Być jak Ignacy" zrealizowany przez koło naukowe klasy pierwszej "Idzbarscy naukowcy"  ze Szkoły Podstawowej im. Józefa Piłsudskiego w Idzbarku nosił tytuł „ Komunikacja międzyludzka”. Tym razem młodzi naukowcy szukali odpowiedzi na pytania : Jak skutecznie komunikować się? Jak porozumiewają się osoby niewidzące i niesłyszące? Małą próbę porozumiewania się językiem migowym można zobaczyć na filmie.

Projekt zrealizowany przez koło naukowe klasy pierwszej - Idzbarscy naukowcy
obrazek news
Oświata

I miejsce w województwie warmińsko-mazurskim w konkursie na nauczyciela roku w kategorii nauczyciel przedszkola

09.03.2023
Pani Jolanta Brzózka ze Szkoły Podstawowej im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Lipowie odebrała dyplom i statuetkę za zajęcie I miejsca w województwie warmińsko-mazurskim w konkursie na nauczyciela roku w kategorii nauczyciel przedszkola w Plebiscycie Edukacyjnym 2022 pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej organizowanym przez Gazetę Olsztyńską. Niech tytuł, który Pani uzyskała przyniesie jeszcze więcej satysfakcji, zmotywuje do dalszego samorozwoju. Serdecznie gratulujemy i życzymy Pani wszystkiego co najlepsze.
I miejsce w województwie warmińsko-mazurskim w konkursie na nauczyciela roku w kategorii nauczyciel przedszkola
obrazek news
Gmina

Akcja krwiodawstwa w Smykówku

08.03.2023
Apelujemy i zapraszamy serdecznie wszystkich chętnych do oddania krwi  w dniu 11 marca 2023 r. w godzinach 8:00 do 11:00 w miejscowości Smykówko (świetlica wiejska przy OSP Smykówko).

Liczymy na spontaniczą akcję i dobrą frekfencję.

Zaprasza Pani Irena Jara - Prezes OSP Smykówko, Prezes Koła PCK w Smykówku.

 
Akcja krwiodawstwa w Smykówku
obrazek news
Gmina

Dzień Kobiet

08.03.2023

                             Z okazji Dnia Kobiet serdeczne życzenia wszelkiej radości i pomyślności,
                                wszystkiego co najpiękniejsze i najlepsze, pozytywnego spoglądania
                                                 w przyszłość  oraz realizacji  wszelkich zamierzeń zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym.

Dzień Kobiet
obrazek news
Gmina

Europejski Kongres Samorządów

07.03.2023
W Mikołajkach trwa Europejski Kongres Samorządów, podczas którego Bogusław Fijas - Wójt Gminy Ostróda uczestniczył w panelu: "Ochrona środowiska, gospodarka odpadami”.
 
Europejski Kongres Samorządów to platforma wymiany poglądów oraz miejsce spotkań liderów samorządowych, przedsiębiorców regionalnych z przedstawicielami administracji państwowej, organizacji pozarządowych i biznesu.
Europejski Kongres Samorządów
obrazek news
Gmina

Złote Gody mieszkańców Gminy

03.03.2023
Każdy jubileusz jest okazją do świętowania, ale Złote Gody to rocznica niezwykła, tak jak niezwykli są ludzie, którzy przeżyli razem pół wieku. To właśnie ta piękna okazja była powodem dzisiejszej uroczystości, jaka odbyła się w Urzędzie Gminy Ostróda.
 
Państwo Elżbieta i Edward Miecznik z Samborowa zostali odznaczeni w imieniu Prezydenta RP medalami za długoletnie pożycie małżeńskie. Medale wręczył Wójt Gminy Ostróda Bogusław Fijas. Były życzenia, gratulacje, upominki. Serdecznie gratulujemy i życzymy dużo zdrowia i miłości na kolejne, wspólne lata.
Złote Gody mieszkańców Gminy
zaklad obslugi komunalnej

Zakład Obsługi Komunalnej

Zakład Obsługi Komunalnej
zwiazek gmin

Związek Gmin Czyste Środowisko

Związek Gmin Czyste Środowisko
rudno

ZUOK Rudno

ZUOK Rudno
Termomodernizacja obiektów oświatowych

Mechanizm Finansowy EOG 2009-2014 Termomodernizacja obiektów oświatowych na terenie Gminy Ostróda

Mechanizm Finansowy EOG 2009-2014 Termomodernizacja obiektów oświatowych na terenie Gminy Ostróda

System Informacji Przestrzennej

System Informacji Przestrzennej