Szkolenie dla organizacji pozarządowych

Organizacje pozarządowe - Aktualności 10.01.2008

 

 


Głównym tematem szkolenia było zapoznanie organizacji pozarządowych z zasadami przyznawania dotacji przez jednostki samorządu terytorialnego dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, procedurami określonymi w ustawie, zasadami prawidłowego wypełniania formularza oferty na realizację zadań publicznych oraz prawidłowego rozliczania otrzymanych dotacji.

Szkolenie przeprowadziła Pełnomocnik Wójta ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi Marta Romanowska.