Szkolenie dla organizacji pozarządowych

Organizacje pozarządowe - Aktualności 20.11.2020

W związku z realizowanym przez Gminę Ostróda projektem pn.:  „Informatyzacja urzędu i wdrożenie nowoczesnych eUsług w Gminie Ostróda” informujemy, iż Urząd Gminy Ostróda uruchamia system informatyczny witkac.pl, który jest przeznaczony dla organizacji pozarządowych i samorządów oraz innych podmiotów, współpracujących finansowo.

System ten ma za zadanie ułatwić i zautomatyzować procedury związane z realizacją otwartych konkursów ofert skierowanych do organizacji pozarządowych, realizujących zadania publiczne na terenie Gminy Ostróda.

W związku z powyższym, aby ułatwić prawidłowe wdrożenie systemu niezbędnego do elektronicznej obsługi dokumentacji wytwarzanej w ramach działalności NGO, niezbędnym jest, aby przedstawiciele Organizacji Pozarządowych przeszli zdalny (on-line) proces szkoleniowy.

 

Przedmiotowe szkolenie dla organizacji pozarządowych odbędzie się w terminie:
27.11.2020 r. godz. 13:30 (czas trwania ok 2 godz.)
 
Poniżej link za pomocą, którego będzie można dokonać rejestracji:
https://witkacwitkac.clickmeeting.com/szkolenie-dla-organizacji-witkac-pl
 
Krótka instrukcja rejestracji i przyłączenia się do systemu szkoleniowego:
Po potwierdzeniu rejestracji, uczestnik szkolenia otrzyma wiadomość mailową wraz z linkiem do spotkania oraz instrukcją dołączenia. Zapisy (rejestrowanie) mogą być dokonywane do dnia szkolenia do godz. 13.30. Do uczestniczenia w szkoleniu nie są wymagane kamery oraz mikrofony.
 
Warunkiem uczestnictwa w otwartych konkursach ofert dot. zadań publicznych realizowanych w 2021 roku jest wymóg złożenia oferty za pomocą generatora wniosków aplikacyjnych w systemie informatycznym witkac.pl