SZKOLNA AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI- ZAJĘCIA Z PROJEKTU ( klasa III) I ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE ( klasy I i III)

Projekt w ZPS w Tyrowie - Szkolna Akademia Przyszłości 08.04.2019

W marcu odbywały się zajęcia mające na celu rozwijanie  umiejętności matematycznych i przyrodniczych. W ramach tych zajęć uczniowie mieli okazję do rozwijania i wykorzystywania myślenia matematycznego w celu rozwiązywania problemów wynikających z codziennych sytuacji, do wyjaśniania świata przyrody, w celu formułowania pytań i wyciągania wniosków opartych na dowodach . Zajęcia stwarzały okazje do nabywania, przetwarzania i przyswajania nowej wiedzy i umiejętności, a także poszukiwania i korzystania ze wskazówek. Stwarzały możliwość do  korzystania z wcześniejszych doświadczeń.