Telemetria w służbie mieszkańców Gminy Ostróda

Inwestycje unijne 05.09.2022

Wójt Gminy Ostróda Bogusław Fijas podpisał umowę z Polskim Instytutem Rozwoju Sp. z o.o. z Warszawy. Przedmiotem niniejszego zamówienia będzie  dostawa polegająca na zakupie licencji, instalacji i wdrożeniu systemu informatycznego (systemów dziedzinowych i innych koniecznych do realizacji e-usług), zakupie, dostawie i montażu urządzeń pomiarowych (wodomierzy) w ramach realizowanego projektu pn. „Opracowanie i wdrożenie e-usług w Gminie Ostróda wraz z dostawą zestawów telemetrycznych i środowiska informatycznego w ramach realizowanego projektu pn. „Telemetria w służbie mieszkańców Gminy Ostróda” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (RPO WM). Wartość zadania wynosi 6.642.000,00, termin realizacji 31.08.2023.