TRZY CERTYFIKATY WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO KURATORA OŚWIATY DLA SZKÓŁ W GMINIE OSTRÓDA

Gmina 09.11.2023

W Kuratorium Oświaty w Olsztynie odbyło się uroczyste wręczenie Certyfikatów Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty. Certyfikat Szkoła Przyjazna Środowisku w naszym województwie przyznano 36 placówkom oświatowym. Wśród nich znalazły się dwie szkoły z gminy Ostróda: Szkoła Podstawowa w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Pietrzwałdzie i Szkoła Podstawowa im. Józefa Piłsudskiego w Idzbarku. Natomiast Szkoła Podstawowa im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Lipowie otrzymała Certyfikat Szkoła Wierna Dziedzictwu. Certyfikaty są dużym wyróżnieniem dla szkół, które swoimi nowymi i ciekawymi działaniami integrowały społeczność szkolną i lokalną na rzecz poszanowania zasobów środowiska i działań patriotycznych.

 

Przyznanie Certyfikatów było poprzedzone okresem wytężonej pracy całej społeczności szkolnej promującej ochronę lokalnego środowiska, miłość do ojczyzny i poszanowanie polskiego dziedzictwa.
 
Koordynatorkami działań w szkołach były:
 
Katarzyna Wiszniewska-Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pietrzwałdzie,
Anna Jaworska-Szkoła Podstawowa im . Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Lipowie,
Małgorzata Abramowicz - Szkoła Podstawowa im. Józefa Piłsudskiego w Idzbarku.
 
Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w realizację zadań i gratulujemy koordynatorkom owocnej pracy.