"Tydzień pomocy ofiarom przestępstw"

Gmina 24.02.2010

Przypomnijmy, iż do końca tygodnia (26.02.2010) ofiary przestępstw mogą liczyć w Sądzie Rejonowym w Ostródzie na porady przedstawicieli organizacji społecznych. Dyżurują oni w ramach „Tygodnia pomocy ofiarom przestępstw”. W ostródzkim sądzie dyżury pełnione są m.in. przez pracownice Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Pełnomocnika Wójta d/s Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.