Umowa pomiędzy Gminą Ostróda a Centrum OKEY

Gmina 24.02.2010

Dnia 24 lutego 2010 roku podpisano umowę pomiędzy Gminą Ostróda a Centrum „OKEY”. Ze strony samorządowej umowa została podpisana przez Wójta Gminy Ostróda Gustawa Marka Brzezina oraz Z-cę Skarbnika Gminy Danutę Kucharczuk, ze strony firmy „OKEY” przez jej Prezesa Panią Różę Krześniak.

 


Zawarta umowa przewiduje wspólne działania szkoleniowe w zakresie:
- organizacji pracy biurowej w urzędzie,
- zarządzania kadrami,
- wypracowania systemu szkoleń i doskonalenia pracowników,
- zarządzania strategicznego,
- zarządzania finansami,
- stanowienia aktów administracyjnych,
- partycypacji społecznej,
- badań satysfakcji klienta,
- współpracy partnerskiej.

Głównym celem projektu, który będzie realizowany w latach 2010-2011 jest podwyższenie poziomu umiejętności urzędników jak również jakości świadczonych usług administracyjnych przez urzędy administracji samorzadowej. Przypomnijmy, że od 3 listopada 2006 roku Urząd Gminy Ostróda posiada Certyfikat ISO PN-EN ISO 9001-2009, ostatnio przedłużony po serii audytów do 2 listopada 2012 roku.

Obecnie realizowany projekt jest wspólnym przedsięwzięciem: Urzędu Gminy Ostróda, Urzędem Gminy Piecki, Urzędem Gminy Małdyty, Urzędem Gminy Dąbrówno, Urzędem Miasta i Gminy Frombork.