Uroczysta sesja Opłatkowa

Gmina 11.01.2010

22 grudnia 2009 roku o  godz. 9:45 miało miejsce uroczyste spotkanie opłatkowe w sali reprezentatywnej Zamku Ostródzkiego. Licznie zebrani goście mieli okazję obejrzeć występy artystyczne przygotowane przez dzieci i młodzież z Gminnego Ośrodka Kultury w Samborowie.

 


 Następnie na ręce Wójta Gminy Ostróda Gustawa Marka Brzezina i Przewodniczącego Rady Gminy Romana Nowakowskiego harcerze przekazali Światełko Betlejemskie dla wszystkich mieszkańców Gminy Ostróda. Okres przed Świętami Bożego Narodzenia  to tradycyjnie okres składania życzeń. Błogosławieństwa udzielił Ks. Dziekan Roman Wiśniowiecki.