Uroczyste otwarcie hali sportowej przy Szkole Podstawowej im. Józefa Piłsudskiego w Idzbarku

Inwestycje gminne 16.03.2022

Hala sportowa przy Szkole Podstawowej im. Józefa Piłsudskiego w Idzbarku została dzisiaj uroczyście otwarta. Zrealizowane zostało marzenie mieszkańców, uczniów, nauczycieli i rodziców. Nowa sala wraz z całym zapleczem sportowym pozwoli wychowankom szkoły i mieszkańcom gminy Ostróda rozwijać pasje i sięgać w duchu zdrowej rywalizacji po sportowe trofea.

 

Inwestycja została dofinansowana ze środków rządowych przy wsparciu i zaangażowaniu Sekretarza Stanu  Ministerstwa Sportu i Turystyki Jacka Osucha oraz Posła na Sejm Zbigniewa Babalskiego. W ramach projektu przy szkole powstał jednokondygnacyjny budynek sportowy o wymiarach 30x40m. Nowo wybudowany obiekt nawiązuje do  krajobrazu miejscowości Idzbark, a jego kształt i elewacje do istniejącego budynku szkoły wpisanego do Gminnej Ewidencji Zabytków. Wartość zadania opiewała na kwotę 6 581 803,43zł.  Bez wsparcia funduszy ministerialnych nie mielibyśmy szans spełnić marzeń o nowej hali sportowej w Idzbarku, ale się udało, za co jesteśmy bardzo wdzięczni – podkreśla Bogusław Fijas Wójt Gminy Ostróda.

 

Na dzisiejszą uroczystość przybyło wielu znamienitych gości. Uroczyste otwarcie zostało uświetnione występem dzieci ze Szkoły Podstawowej im. Józefa Piłsudskiego w Idzbarku. Obiekt poświecił ksiądz Marek Szymborski, Proboszcz Parafii Matki Bożej Królowej Polski w Starych Jabłonkach.