Uroczyste przekazanie nowego samochodu pożarniczego dla OSP w Durągu

OSP 10.10.2021

Ochotnicza Straż Pożarna w Durągu otrzymała nowy średni samochód ratowniczo-gaśniczy marki VOLVO. W ubiegłą niedzielę odbyła się  uroczysta zbiórka z okazji przekazania średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego. Przekazany pojazd podwyższa możliwości działań ratowniczych jednostki OSP  w Durągu. Zakup samochodu udało się zrealizować dzięki wspólnemu sfinansowaniu zadania przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji – 120 000,00 zł., Wojewódzki i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie – 263 001,87 zł, Gmina Ostróda – 344 604,13 zł. środki otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie 50 000,00 zł.  Całkowita wartość zadania wyniosła 777 606,00 zł.

 

Uroczystość swoją obecnością uświetniła obecność przedstawicieli Senatu i Sejmu RP, władz rządowych i samorządowych, Państwowej Straży Pożarnej oraz delegacje wszystkich jednostek OSP z Gminy Ostróda i jednostki OSP Ostróda. Całość uroczystości poprzedziła msza święta odprawiona w Kościele Parafialnym Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Durągu. Uroczysta zbiórka była okazją do wręczenia wyróżniającym się strażakom z OSP w Durągu odznak Związku OSP RP.