Uroczyste przekazanie nowego samochodu pożarniczego oraz wręczenia sztandaru dla OSP w Smykówku

OSP 01.10.2022

Ochotnicza Straż Pożarna w Smykówku w sobotę obchodziła podwójne święto. Otrzymała nowy średni samochód ratowniczo-gaśniczy marki VOLVO oraz ufundowany przez Społeczny Komitet sztandar. Sztandar ten zastąpił stary z lat 80 ubiegłego wieku. Z tej okazji odbyła się  uroczysta zbiórka podczas której samochód i sztandar zostały poświęcone i uroczyście przekazane dla Druhów z OSP w Smykówku. Przekazany pojazd podwyższa możliwości działań ratowniczych jednostki OSP  w Smykówku. Zakup samochodu udało się zrealizować dzięki wspólnemu sfinansowaniu zadania przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji – 420 000,00 zł., Gmina Ostróda – 429 130,00 zł. Środki otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie - 50 000,00 zł . Całkowita wartość zadania wyniosła 899 130,00 zł.

 

Uroczystość swoją obecnością uświetniła obecność przedstawicieli Senatu i Sejmu RP, władz rządowych i samorządowych, Państwowej Straży Pożarnej, Przedstawicieli organizacji wspomagających działalność OSP na terenie Gminy Ostróda oraz delegacje wszystkich jednostek OSP z Gminy Ostróda . Uroczysta zbiórka była okazją do wręczenia wyróżniającym się strażakom z OSP w Durągu odznak Związku OSP RP. Wójt Gminy Ostróda Bogusław Fijas wręczył prezesom OSP pamiątkowe statuetki z podziękowaniami dla wszystkich strażaków ochotników za dotychczasową działalność społeczną.