Uroczystość z okazji Narodowego Święta Niepodległości oraz przekazania do Szkolnej Izby Pamięci Sztandaru Olsztyńskiego Środowiska Synów Pułku

Gmina 09.11.2023

Dzisiaj w Szkole Podstawowej im. Żołnierza Polskiego w Durągu miała miejsce wyjątkowa uroczystość, podczas której uczczono Narodowe Święto Niepodległości oraz moment przekazania Sztandaru Olsztyńskiego Środowiska Synów Pułku, który powierzono pod opiekę szkole. Chwila ta miała szczególne znaczenie dla społeczności szkolnej, ponieważ łączyła historię z tradycją i wartościami, które kształtują tożsamość narodową.

 

Olsztyńskie środowisko zrzeszające kombatantów, którzy walczyli o wolną i niepodległą Polskę na wielu frontach II wojny światowej, straciło swojego ostatniego syna. Związek został rozwiązany w 2021 r. Intencją mł. chor. w stanie spoczynku Pana Andrzeja Kołodziejskiego - Prezesa Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych Koła Powiatowego w Ostródzie było to, by sztandar spoczął w Szkole Podstawowej im. Żołnierza Polskiego w Durągu.
 
W uroczystości udział wziął tymczasowy poczet sztandarowy Olsztyńskiego Środowiska Synów Pułku w składzie: p. Krystyna Szymkowicz (sztandarowy)- córka por. Kazimierza Rucińskiego- syna pułku w asyście p. Jerzego Chrabonszcz- członka Związku Sybiraków koło w Ostródzie oraz st. chor. sztab. Wojciecha Sobotki – ze Związku Strzeleckiego „Strzelec” w Ostródzie.
 
W tym bardzo ważnym dla całej społeczności szkolnej momencie towarzyszyli zaproszeni goście: Bogusław Fijas - Wójt Gminy Ostróda, Grzegorz Kastrau – Z-ca Wójta Gminy Ostróda, Ewa Malinowska –kierownik Referatu Oświaty Urzędu Gminy Ostróda, przedstawiciele 2 batalionu czołgów w Ostródzie, instytucji współpracujących ze szkołą, Dyrektorzy Placówek Oświatowych Gminy Ostróda oraz rodzice.