V Rajd Wikingów

Sport 02.06.2008

  

 

Na mecie rajdu na dzieci czekały konkursy z nagrodami oraz ognisko. Nagrody oraz certyfikaty za ukończenie rajdu wręczył Wójt Gminy Ostróda Gustaw Marek Brzezin, Radny Janusz Sadowski oraz Sołtys Sołectwa Turznica Grażyna Ostas.