W Glaznotach budzi się wiosna

Gmina 21.03.2023

W niedzielę w Glaznotach odbyło się spotkanie mieszkańców z Pełnomocnikiem Wójta Gminy Ostróda ds. Dziedzictwa Kulturowego oraz Alicją Szarzyńska, Kierownikiem Centrum Edukacji Ekologicznej/Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie. Celem zebrania było omówienie planów aktywności na najbliższe miesiące. Uzgodniono, że jeszcze w kwietniu na terenie zielonym w centrum Glaznot stanie kamienny zegar słoneczny, który mieszkańcy wsi zadedykują Mikołajowi Kopernikowi, w związku z przypadającym w tym roku jubileuszem 550 urodzin astronoma. Przedsięwzięcie zostanie sfinansowane ze środków Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego, kamień przekaże lokalna żwirownia.

 

Mieszkańcy wsi podkreślali, że Glaznoty stają się coraz popularniejszą miejscowością, odwiedzaną przez gości nie tylko z naszego regionu, ale i całej Polski, jak też spoza granic kraju.
W maju planowane jest w Glaznotach trzydniowe spotkanie integracyjne „Kordegarda Glaznocka – budzenie centrum wsi. Społeczne udostępnienie Kordegardy Glaznockiej”. Wyremontowany budynek dawnej remizy wzniesionej na fundamentach historycznej kuźni ma się stać jednym z istotnych ośrodków aktywności mieszkańców Glaznot i zaproszonych przez nich wszystkich chętnych do współpracy. Ma być początkiem podnoszenia ładu przestrzennego i jakości życia w centrum miejscowości.
 
Uczestnicy spotkania zadeklarowali chęć współpracy podczas przygotowań do majowej imprezy. Już niedługo ruszą pierwsze prace porządkowe.