Walka z hałasem - pogadanka w kl. I - III

Szkoła Promująca Zdrowie 10.02.2021

W dniu 25 stycznia br. w kl. I - III została przeprowadzona przez pielęgniarkę szkolną pogadanka profilaktyczna na temat szkodliwego działania hałasu na organizm człowieka. Pani pielęgniarka poruszyła temat źródeł hałasu i ich uciążliwości dla człowieka w życiu codziennym. Hałas może powodować u człowieka objawy tj.: zaburzenia orientacji, zmęczenie, gorsza wydajność nauki, trudności w skupieniu uwagi, drażliwość, czasowe  lub trwałe uszkodzenie słuchu. Przebywając w hałasie uczeń może mieć kłopoty ze skupieniem uwagi,nauką, myśleniem, czytaniem  i pisaniem. Ważna jest profilaktyka zapobiegania skutkom hałasu m.in. korzystanie z alternatywnych sposobów spędzania czasu wolnego na łonie natury z dala od miasta, dbanie o higienę ciszy, unikanie słuchania głośnej muzyki. W naszej szkole wyłączono dzwonki. To działanie wpływa pozytywnie na naszych uczniów, w myśl przysłowia: Jak przyjemnie jest dla ucha, gdy dokoła cisza głucha.