Warsztaty dla dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych na temat -Jak dbać o zdrowie.

Szkoła Promująca Zdrowie 26.02.2020

W dniu 25 lutego br. pedagog Bogumiła Jabłonka wraz z nauczycielką biologii Dorotą Czarnik przeprowadziły zajęcia warsztatowe dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych na temat „ Jak dbać o zdrowie”.

Na wstępie przypomniano definicję Szkoły Promującej Zdrowie oraz jej główne cele i założenia.

W drugiej części zajęcia prowadzono metodą warsztatów. Wykorzystano scenariusz zajęć Magdaleny Wojanrowskiej – Sołdan  z „Poradnika dla Szkół Promujących Zdrowie”.

Uczestnicy mieli do wypełnienia ankiety „Sprawdź, jak dbasz o swoje zdrowie”. Celem zadania było dokonanie indywidualnej i grupowej samooceny  dbałości o zdrowie i zachęcenie do zaplanowania zmian zachowań w kierunku prozdrowotnym.

Podczas zajęć wykorzystano również dwie zabawy integrujące grupę.