Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024–2028 – edycja 2024

Gmina 01.07.2024

Informujemy, iż w dniu 21.06.2024 roku podpisany został aneks do umowy z dnia 26 lutego 2024 roku zwiększający wysokość wsparcia finansowego udzielanego przez budżet państwa na realizację rządowego programu Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024–2028 – edycja 2024.

 

Całkowity koszt realizacji zadania w 2024 roku po zmianach wyniesie 238 069,00 zł, w tym:

- dotacja celowa z budżetu państwa – 190 455,00 zł;

- środki własne gminy – 47 614, 00 zł.