Zakończenie realizacji projektu termomodernizacji - odbiór techniczny

EOG 13.01.2016

Prace termomodernizacyjne w budynkach oświatowych zostały zakończone. Realizacja projektu przyczyniła się do poprawy życia mieszkańców i zabezpieczyła możliwości rozwojowe przyszłych pokoleń poprzez poprawę warunków nauczania. Z projektu skorzystali wszyscy użytkownicy zmodernizowanych pod względem termicznym obiektów użyteczności publicznej, jak również wszyscy mieszkańcy regionu.

 

Projekt obejmował termomodernizację 5 obiektów oświatowych, która polegała na dociepleniu ścian zewnętrznych, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, modernizacji instalacji centralnego ogrzewania w obiektach w Brzydowie, Pietrzwałdzie, Szyldaku, Tyrowie i Zwierzewie oraz wymianie kotła na biomasę i modernizacji instalacji cwu w Zwierzewie.

Rezultaty projektu:

- ocieplenie ścian i stropodachów - 6353,53 m2,

- wymiana stolarki okiennej - 255 szt,

- wymiana stolarki drzwiowej - 23 szt,

- modernizacja instalacji co i cwu - 6 szt,

- instalacja kotła na biomasę - 1 szt.

Koszt realizacji projektu to: 1.907.624,70 PLN.