Zapytanie ofertowe

Projekt w PS Stare Jabłonki - Kreatywne przedszkolaki w Gminie Ostróda 03.03.2017

Zapytanie ofertowe w ramch projektu "Kreatywne przedszkolaki w Gminie Ostróda"

 

Zapytanie ofertowe dotyczące dostwy produktów żywnościowych dla uczestników projektu "Kreatywne przedszkolaki w Gminie Ostróda" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

formularz oferty

zapytanie ofertowe