obrazek news
Zespół Przedszkolno - Szkolny w Tyrowie

Forum Samorządów Uczniowskich Powiatu Ostródzkiego

23.02.2024

Dnia 23.02.2024 Samorząd Uczniowski naszej szkoły w składzie Aleksandra Sontowska -  przewodnicząca oraz Amelia Jaskorzyńska i Laura Lenzkowska jako członkinie wzięły udział wraz z opiekunem Marcinem Konopka w Forum Samorządów Uczniowskich Powiatu Ostródzkiego w Centrum Użyteczności Publicznej. Spotkanie miało na celu poznanie się, wymianę doświadczeń, stworzenie przestrzeni do dialogu pomiędzy SU oraz możliwości poznania swoich wzajemnych potrzeb. Mamy nadzieję, że wypracowane wspólne inicjatywy będą realizowane w przyszłych latach.

Forum Samorządów Uczniowskich Powiatu Ostródzkiego
obrazek news
Zespół Przedszkolno - Szkolny w Tyrowie

XXIII edycja Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Parkach Krajobrazowych etap parkowy.

23.02.2024

22.02.2024r w Iławię odbyła się XXIII edycja Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Parkach Krajobrazowych etap parkowy. Uczennice klasy 6 w składzie: Amelia Jaskorzyńska, Lena Krajewska i Laura Lenzkowska reprezentowały naszą szkołę. Poziom konkursu był bardzo wysoki. Wymagał szczegółowej znajomości parków krajobrazowych na naszym terenie oraz umiejętności rozpoznawania wielu gatunków ssaków. Chociaż nie zdobyliśmy żadnego znaczącego miejsca, to przywieźliśmy cenne nagrody książkowe. Uczestnictwo w tego typu konkursach zawsze wzbogaca nasze doświadczenie, a wiedza zdobywana podczas przygotowań zostaje na całe życie.

XXIII edycja Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Parkach Krajobrazowych etap parkowy.
obrazek news
Zespół Przedszkolno - Szkolny w Tyrowie

CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W OSTRÓDZIE- SPOTKANIE Z ÓSMOKLASISTAMI

23.02.2024

Dnia 21.02.2024r. do klasy ósmej przyjechali doradcy zawodowi  z Centrum Kształcenia Ustawicznego  w Ostródzie. Pani Teresa i pani Magdalena wyjaśniły uczniom czym zajmuje się CKU  w Ostródzie. Przedstawiły różne możliwości kontynuowania nauki: Liceum Ogólnokształcące, Szkoły Policealne, i Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe.  Uczniowie otrzymali różne gadżety przydatne w szkole.

CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W OSTRÓDZIE- SPOTKANIE Z ÓSMOKLASISTAMI
obrazek news
Zespół Przedszkolno - Szkolny w Tyrowie

KORZYSTAM Z OZE KAŻDEGO DNIA

23.02.2024

Nasze uczennice:  Anastazja Szabłowska, Maria Rudnicka, Emilia Niedzielska, Zuzanna Szymańska  wzięły udział w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Korzystam z OZE każdego dnia”. Celem Konkursu było: promowanie odnawialnych źródeł energii, edukacja ekologiczna, przedstawienie korzyści wynikających ze stosowania odnawialnych źródeł energii oraz rozwijanie kreatywności oraz wrażliwości na kwestię ochrony powietrza wśród mieszkańców Polski. Choć dziewczyny nie zajęły żadnego miejsca, otrzymały podziękowania za udział w konkursie.

KORZYSTAM Z OZE KAŻDEGO DNIA
obrazek news
Zespół Przedszkolno - Szkolny w Tyrowie

Pokaz grupy Zaelektryzowani w ZPS w Tyrowie

23.02.2024

W dniu 22 lutego br. nasza placówka gościła przedstawiciela grupy „Zaelektryzowani” z Lublina.

W pokazie wzięli udział uczniowie kl. I – VIII. Animator w bardzo prosty i atrakcyjny sposób zaprezentował eksperymenty z dziedziny fizyki i chemii. Można było zobaczyć m.in nadmuchiwanie powietrzem rękawa foliowego, zmianę głosu dzięki właściwościom helu, a także wybuchową zabawę z wodorem. Wiele emocji wzbudziła możliwość aktywnego udziału uczniów w pokazie. Organizator zwrócił uwagę na kwestię bezpieczeństwa, uświadamiając dzieciom, aby nie wykonywały doświadczeń samodzielnie. Niecodzienna lekcja chemii i fizyki dostarczyła wszystkim niezapomnianych wrażeń.

Pokaz grupy Zaelektryzowani w ZPS w Tyrowie
obrazek news
Zespół Przedszkolno - Szkolny w Tyrowie

Klikam z głową - Ochrona danych osobowych i wizerunku w sieci - webinarium online dla uczniów kl. I - VIII

21.02.2024

W dniu 21.02.2024 r. wszyscy uczniowie klas I – VIII ZPS w Tyrowie wzięli udział w webinarze  Klikam z głową „Ochrona danych osobowych i wizerunku w sieci”. Spotkanie online zorganizowane zostało przez warszawski Urząd Komunikacji Elektronicznej, na co dzień tworzących i realizujących kampanie kierowane do dzieci i młodzieży oraz dorosłych, ukierunkowane na zagadnienia związane z szeroko pojętym cyberbezpieczeństwem. Podczas spotkania uczniowie dowiedzieli się w jaki sposób korzystać bezpiecznie z sieci, aby chronić swoje dane i wizerunek.

Klikam z głową - Ochrona danych osobowych i wizerunku w sieci - webinarium online dla uczniów kl. I - VIII
obrazek news
Zespół Przedszkolno - Szkolny w Tyrowie

ŚWIATOWY DZIEŃ WALKI Z DEPRESJĄ

19.02.2024

 W związku z obchodami  Światowego  Dnia  Walki z Depresją w Zespole Przedszkolno- Szkolnym w Tyrowie pedagog specjalny Anna Morawska przygotowała gazetkę tematyczną, upowszechniającą wiedzę na temat zaburzeń depresyjnych. Depresja to choroba charakteryzująca się występowaniem zaburzeń nastroju, np.: utrzymujący się smutek, przygnębienie, apatia, utrata zainteresowania, nadmierna drażliwość, wybuchy gniewu czy utrata zdolności odczuwania przyjemności, które utrzymują się przez dłuższy czas i utrudniają lub uniemożliwiają codzienne funkcjonowanie. Warto podkreślić, że smutek odczuwany
z powodu niepowodzenia, straty czy żałoby nie jest depresją o ile nie jest trwały, a osoba jest  w stanie odczuwać przyjemność i podejmować dotychczasowe aktywności. To choroba, która nie zna płci, wieku, rasy, pochodzenia. Na depresję chorują kobiety, mężczyźni, osoby starsze, kobiety po porodzie, dzieci i młodzież. W przypadku dzieci i młodzieży depresja ma niestereotypowy przebieg. Zachorowania w tej grupie wiekowej rosną lawinowo. U dzieci  i młodzieży może objawiać się także drażliwością, nasileniem zachowań agresywnych, destrukcyjnych,  autodestrukcyjnych ( samookaleczenia) i  buntowniczych. Depresja jest chorobą taką samą jak nadciśnienie czy cukrzyca i nie można jej bagatelizować, gdyż jest chorobą ciężką i przewlekłą. W jej leczeniu wykorzystuje się zarówno psychoterapię, jak i farmakoterapię. Nowoczesne leki antydepresyjne są skutecznie i przy tym bezpieczne.  W leczeniu ważne jest również wsparcie i zrozumienie najbliższych.

Jeżeli masz wokół siebie kogoś, kto w ostatnim czasie był bierny, wycofany, małomówny, dużo czasu spędzał w domu, nie kontaktował się za pomocą komunikatorów z rówieśnikami i chcesz mu pomóc, to podaj mu numer telefonu:

Całodobowa Linia Wsparcia 800 70 2222

Antydepresyjny Telefon Forum Przeciwko Depresji (22) 594 91 00

Telefon zaufania dla dzieci 116 111

Telefon dla Rodziców i Nauczycieli w sprawie Bezpieczeństwa Dzieci 800 100 100 

800121212 – Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka

 

 

ŚWIATOWY DZIEŃ WALKI Z DEPRESJĄ
Zespół Przedszkolno - Szkolny w Tyrowie

Zarządzenie Nr 18/2024 Wójta Gminy Ostróda z dnia 13 lutego 2024 r. w sprawie ustalenia w okresie wakacyjnym przerw w funkcjonowaniu przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Ostróda

19.02.2024
Zarządzenie Nr 18/2024 Wójta Gminy Ostróda z dnia 13 lutego 2024 r. w sprawie ustalenia w okresie wakacyjnym przerw w funkcjonowaniu przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Ostróda
Zespół Przedszkolno - Szkolny w Tyrowie

Infromacja dla rodziców

16.02.2024

 

Drodzy Rodzice!

W związku ze zbliżającym się terminem rekrutacji dzieci do Przedszkola w roku szkolnym 2024/25 proszę o złożenie pisemnej deklaracji, w której poinformujecie Państwo, czy chcecie aby Wasze dziecko kontynuowało wychowanie przedszkolne realizowane na terenie Przedszkola Samorządowego w Zespole Przedszkolno-Szkolnym w Tyrowie od pierwszego września 2024r.

 Jednocześnie informuję, iż brak złożenia pisemnej deklaracji skutkować będzie  koniecznością wzięcia udziału w postępowaniu rekrutacyjnym.

 Ważne:

Dzieci 6-letnie – obowiązek przedszkolny

Dzieci 3-letnie, 4- letnie i 5 –letnie – prawo do wychowania przedszkolnego.

 Deklaracje należy złożyć u Pani Małgorzaty Klimowskiej – intendentki    Zespołu Przedszkolno-Szkolnego w Tyrowie

w nieprzekraczalnym terminie do 23.02.2024r. (piątek) do godz. 15.00

Infromacja dla rodziców
Zespół Przedszkolno - Szkolny w Tyrowie

Zasady rekrutacji do przedszkoli /oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Ostróda na rok szkolny 2024/2025

16.02.2024

Zasady rekrutacji do przedszkoli /oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych oraz klas I szkół podstawowych prowadzonych
przez Gminę Ostróda na rok szkolny 2024/2025

 

Zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r., poz. 900 z późn. zm.) wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.

Wychowanie przedszkolne jest realizowane w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych formach wychowania przedszkolnego.

Dzieci sześcioletnie muszą odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego. Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat.

Dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym kontynuują przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego.

Dzieci pięcioletnie, czteroletnie oraz trzyletnie mają ustawowe prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego. W sytuacji nieprzyjęcia dziecka w postępowaniu rekrutacyjnym do żadnego z przedszkoli/oddziałów przedszkolnych wskazanych przez rodziców we wniosku o przyjęcie, Wójt Gminy Ostróda wskaże rodzicom inne przedszkole lub oddział przedszkolny w szkole podstawowej, który przyjmie dziecko.

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r.,poz. 900 z późn. zm.) obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat oraz trwa do ukończenia szkoły podstawowej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18. roku życia.

Zasady prowadzenia postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas I szkół podstawowych prowadzonych prze Gminę Ostróda

 

1. Rodzice/prawni opiekunowie składają dokumenty o przyjęcie dziecka w terminach określonych w załączniku nr 1 i 2 do Zarządzenia Nr 6/2024 Wójta Gminy Ostróda z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postepowania rekrutacyjnego i uzupełniającego na rok szkolny 2024/2025 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Ostróda.

2. Wnioski złożone po terminie nie zostaną uwzględnione w postepowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych (dotyczy dzieci 3,4 i 5 letnich).

3. Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego, można składać
do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, które prowadzą postępowanie rekrutacyjne dla dzieci w określonym wieku.

 

Informacje ogólne

- W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział dzieci mieszkające na terenie Gminy Ostróda.

- Rodzice/prawni opiekunowie dzieci mieszkających poza Gminą Ostróda mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka w postępowaniu uzupełniającym, jeżeli przedszkole/szkoła będzie dysponować wolnymi miejscami.

- Rodzice/prawni opiekunowie mogą ubiegać się o przyjęcie do przedszkola dziecka po ukończeniu przez dziecko 2,5 lat. Decyzję o przyjęciu dziecka podejmuje dyrektor przedszkola/szkoły.

- Postępowanie rekrutacyjne prowadzi komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora każdego przedszkola/szkoły podstawowej biorącej udział w rekrutacji.

- Przydział dzieci do właściwych oddziałów następuje po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego. Organizacja oddziałów przedszkolnych (dla dzieci z tego samego rocznika lub różnych) uzależniona jest od liczby i wieku dzieci kontynuujących edukację przedszkolną i przyjętych w rekrutacji.

Kontynuacja wychowania przedszkolnego przez dzieci uczęszczające do przedszkolii oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w bieżącym roku szkolnym

W terminie 7 dni poprzedzających rozpoczęcie postępowania rekrutacyjnego rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które obecnie uczęszczają do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych, składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2024/2025 w przedszkolu/szkole, do której uczęszcza dziecko.

Jeśli rodzic/opiekun prawny nie złoży takiej deklaracji w terminie określonym, oznacza to rezygnację z miejsca w przedszkolu/oddziale przedszkolnym, do którego dziecko obecnie uczęszcza.

Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych prze Gminę Ostróda

Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca prowadzi się na wniosek rodziców/prawnych opiekunów dziecka.

1. Rodzice /prawni opiekunowie:

- wypełniają wniosek i po podpisaniu składają, razem z dokumentami/oświadczeniami potwierdzającymi kryteria rekrutacyjne, w przedszkolu / oddziale przedszkolnym pierwszego wyboru,

- podpisy obojga rodziców/prawnych opiekunów dziecka są potwierdzeniem zgodności informacji zawartych we wniosku ze stanem faktycznym,

- w sytuacji braku możliwości podpisania wniosku przez oboje rodziców, konieczne jest dołączeniu do wniosku oświadczenia wyjaśniającego, dlaczego tylko jeden z rodziców podpisuje wniosek i/lub oświadczenia, że oboje rodzice zgodnie podjęli decyzję o udziale dziecka w rekrutacji oraz uzgodnili dane zawarte we wniosku.

2. Do wniosku o przyjęcie należy dołączyć dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów.

3. Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

4. Wniosek o przyjęcie dziecka rozpatruje komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola/szkoły.

5. Na podstawie spełnianych przez kandydata kryteriów kwalifikacyjnych komisja ustala kolejność przyjęć.

6. W przypadku liczby kandydatów większej niż liczba wolnych miejsc na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie kryteria określone w art. 131 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe, tzw. kryteria ustawowe.

7. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po jego zakończeniu przedszkole/szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie brane są pod uwagę kryteria określone w Uchwale Nr XXVII/191/2017 Rady Gminy Ostróda z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których Gmina Ostróda jest organem prowadzącym (Dz. Urz. Woj. War.-Maz. z 2017 r. poz. 1057), tzw. kryteria samorządowe.

8. Wyniki postępowania rekrutacyjnego komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości w formie listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia.

9. Rodzice/prawni opiekunowie dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia potwierdzają wolę zapisu dziecka pisemnie w przedszkolu/szkole, do którego/której  dziecko zostało zakwalifikowane.

10. Komisja rekrutacyjna przyjmuje dziecko do przedszkola/szkoły, jeżeli zostało zakwalifikowane do przyjęcia i rodzice potwierdzili wolę zapisu oraz podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola/szkoły.

11. Rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które nie zostały przyjęte, mogą:

- wnioskować do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych,

- wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia,

Rekrutacja dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym ze względu na niepełnosprawność

1. Kandydaci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym ze względu na niepełnosprawność mogą ubiegać się o przyjęcie do oddziałów ogólnodostępnych w przedszkolach /oddziałach przedszkolnych.

2. Do wniosku rodzice dołączają kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego na okres wychowania przedszkolnego.

3. Kopię orzeczenia poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata, składa się we wszystkich przedszkolach/oddziałach przedszkolnych.

4. Postępowanie rekrutacyjne dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego do oddziałów ogólnodostępnych prowadzi komisja rekrutacyjna przedszkola/oddziału przedszkolnego  wg zasad opisanych powyżej.

Kryteria rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Ostróda

1. W postępowaniu rekrutacyjnym do samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2024/2025 obowiązują:

- kryteria określone w art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r., poz. 900 z późn. zm.), tzw. kryteria ustawowe oraz

 - kryteria określone w Uchwale Nr XXVII/191/2017 Rady Gminy Ostróda z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których Gmina Ostróda jest organem prowadzącym (Dz. Urz. Woj. War.- Maz. z 2017 r., poz. 1057), tzw. kryteria samorządowe.

2. W przypadku liczby kandydatów większej niż liczba wolnych miejsc, w pierwszej kolejności brane są pod uwagę kryteria ustawowe (pierwszy etap), a następnie kryteria samorządowe (drugi etap).

3. Każdemu kryterium przypisana jest określona liczba punktów.

4. Spełnianie kryteriów należy potwierdzić, dołączając do wniosku wymienione w/w uchwale dokumenty.

5. W przypadku nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów oraz w sytuacji braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu, komisja rekrutacyjna w przedszkolu/szkole podstawowej rozpatrując wniosek, nie uwzględnia danego kryterium.

Rekrutacja do klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Ostróda

W postępowaniu rekrutacyjnym do klasy I publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Ostróda, której ustalono obwód, przyjmuje się na podstawie zgłoszenia rodziców dzieci i młodzież zamieszkałe w tym obwodzie - art. 133 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r., poz. 900 z późn. zm.).

W postępowaniu rekrutacyjnym do klas I publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Ostróda (dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły, jeżeli dana szkoła podstawowa dysponuje wolnymi miejscami) na rok szkolny 2024/2025 obowiązują kryteria określone w Uchwale Nr XXVII/190/2017 Rady Gminy Ostróda z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji i liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia, stosowanych w postępowaniu rekrutacyjnym do klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Ostróda (Dz. Urz. Woj. War.- Maz. z 2017 r. poz. 1056), tzw. kryteria samorządowe.

 

Zasady rekrutacji do przedszkoli /oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Ostróda na rok szkolny 2024/2025